Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Keli štrichai monsinjoro Alfonso Svarinsko portretui
Kun. A.Svarinskas Mordovijos lageryje antrojo įkalinimo metais Chruščiovo "atlydžio" laikais. 1960 m.

Keli štrichai monsinjoro Alfonso Svarinsko portretui

Autorius dr. Ramunė Butkevičiūtė - Jurkuvienė  Šaltinis XXI amžius, Nr.20 (1321), 2005 03 10   Sausio 21 dieną monsinjorui Alfonsui Svarinskui…