Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Prancūzų istoriko knygoje: ir apie lietuvių disidentę
S. Nijolė Sadūnaitė ir mons. Alfonsas Svarinskas Vatikano radijuje 1989 m. (G. Aleknonio nuotr.)

Prancūzų istoriko knygoje: ir apie lietuvių disidentę

Šaltinis Vatican News, 2018 05 30   Viena iš paskutinių Diddier Rance knygų taip pat yra skirta vienuolikai katalikų – išpažinėjų…