Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Tėvas Jonas Bružikas SJ
Tėvas Jonas Bružikas S. J.

Tėvas Jonas Bružikas SJ

Autorius Bronius Kristanavičius SJ Šaltinis Laiškai lietuviams, 1972 m. Nr. 5   Tur būt, nedaug yra senosios kartos lietuvių, kurie nebūtų pažinę…