Lietuvos vaikų šventumo garsas

ARCHIMANDRITAS ANDRIUS CIKOTA MIC

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, 2023 02 12, Arūnas Kapsevičius   Palaimintojo Jurgio Matulaičio atnaujintoje Marijonų vienuolijoje, jo globoje,…