Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kan. Justiną Juodaitį

Pradinis/Kan. Justinas Juodaitis, Mediateka, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kan. Justiną Juodaitį

 

Justinas Juodaitis – Telšių kunigų seminarijos profesorius, rektorius, vyskupijos valdytojas, kanauninkas, politinis kalinys.  Apie šį šviesos atmminimo kunigą pasakoja kanauninkas Andriejus Sabaliauskas ir žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė.