Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)

Pradinis/Kun. Juozas Zdebskis, Mediateka, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Buvau kunigo J Zdebskio talkininkė (2 dalis)