Teofiliaus brevė – dr. Roma Zajančkauskienė ir kun. Marius Talutis

Pradinis/Arkivyskupas Teofilius Matulionis, Mediateka, Palaimintieji/Teofiliaus brevė – dr. Roma Zajančkauskienė ir kun. Marius Talutis

 

Vasario 10 d. Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė. Šiuo Popiežiaus dokumentu skelbiama Palaimintojo garbė – gyvenimo aprašymas, išvardijami nuopelnai ir dorybės, kviečiama jomis sekti. Plačiau Brevėje skelbimą tekstą laidoje aptaria Birštono sakralinio muziejaus vedėja dr. Roma Zajančkauskienė ir pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso-bylos postulatorius kun. Marius Talutis.