Šventadienio mintys 1998.01.18

Pradinis/Mediateka, Pal. Mykolas Giedraitis, Palaimintieji/Šventadienio mintys 1998.01.18