Dr. Roma Zajančkauskienė: Dievo žmogus – arkivyskupas Teofilius Matulionis

Pradinis/Knygų lentyna, Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis, Palaimintieji/Dr. Roma Zajančkauskienė: Dievo žmogus – arkivyskupas Teofilius Matulionis

 

Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis

Parengė Arūnas Streikus ir mons. Algirdas Jurevičius

Vilnius: LKMA, 2017, pp. 160
ISBN 978-9986-592-85-3

Knyga išleista Kaišiadorių vyskupijos lėšomis

Redagavo ses. Rima Malickaitė CC
Viršelio dailininkė Dainė Galinienė
Maketavo Violeta Boskaitė

© Algirdas Jurevičius, Zdzisław Józef Kijas OFM Conv., Arūnas Streikus, Roma Zajančkauskienė, kun. Mindaugas Sabonis, 2017
© Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2017