Pranas Gaida „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas”

Pradinis/Arkivyskupas Teofilius Matulionis, Knygų lentyna, Palaimintieji/Pranas Gaida „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas”