Pranas Gaida „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas”

Pradinis/Knygų lentyna, Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis, Palaimintieji/Pranas Gaida „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas”