Lietuvos vaikų šventumo garsas

PALAIMINTIEJI

Asmenų sąrašas

Arkiv. Teofilius Matulionis (18): 1946 m. – trijų ganytojų areštai

Arkiv. Teofilius Matulionis (18): 1946 m. – trijų ganytojų areštai

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 05 06   Teofiliaus Matulionio istorija šįkart persipina su 1946-ųjų metų represijomis Lietuvoje ir kitų vyskupų likimais; sunkiu prel. S. Jokūbauskio pasirinkimu. Lietuvos partizanų vadas, Lietuvos

2017-05-06
15 kalėjimų Velykų

15 kalėjimų Velykų

Autorius Mons. Algirdas Jurevičius Šaltinis XXI amžius, Nr. 18 (2235), 2017 05 05   Velykų rytas daug kam primena triskart aplink bažnyčią einamą procesiją, varpų gaudesį, pakilią giesmių nuotaiką... Džiaugsmas

2017-05-05
Blogio imperija nugalima (I). Įamžinant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kovą už gėrį

Blogio imperija nugalima (I). Įamžinant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kovą už gėrį

Autorius Edvardas Šiugžda Šaltinis XXI amžius, Nr. 18 (2235), 2017 05 05   Šie metai, kai birželio 25-ąją vyks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės, paskelbiant jį palaimintuoju, išties yra reikšmingi Lietuvos tikintiesiems.

2017-05-05
Arkivysk. Teofilius Matulionis (17). Pokario išbandymai

Arkivysk. Teofilius Matulionis (17). Pokario išbandymai

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 04 29   Atsisveikinant su arkivyskupu Pranciškumi Karevičiumi Aštriu dūriu į Kaišiadoris atliūliavo žinia – 1945 m. gegužės 30 d. Marijampolėje Amžinybėn iškeliavo paskutinis

2017-04-29
Arkiv. Teofilius Matulionis (16): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

Arkiv. Teofilius Matulionis (16): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 04 22   Atlaikius kurijos, vyskupo rūmų, puolimą Į juodą dangų kylant gaisrų pašvaistėms, griaudėjant patrankoms ir griuvėsiais virstant aplinkiniams miesteliams, Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis

2017-04-22
Arkiv. Teofilius Matulionis (15): Karo metų sielovados sėklos

Arkiv. Teofilius Matulionis (15): Karo metų sielovados sėklos

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 04 15   „Jam pirmiausia rūpi Dievo balsas“ „…Siunčiu Jums Viešpaties Gailestingumo paveikslėlį – šaukitės į Dievo Gailestingumą, kuris Jus apsaugos“, – apie Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje pradėjusį

2017-04-15
Arkiv. Teofilius Matulionis (14): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Arkiv. Teofilius Matulionis (14): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 04 08   „Paskyrimas man buvo visiškai nelauktas“ „..Ir mums, kaip apaštalams, pamačiusiems Išganytoją visame grožyje bei ištarusiems: „ Gera mums čia būti“, debesis

2017-04-08
Arkiv. Teofilius Matulionis (13): Artėjant Lietuvos okupacijoms

Arkiv. Teofilius Matulionis (13): Artėjant Lietuvos okupacijoms

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 04 01   „…Norėjosi vien tik žiūrėti į garbingą asmenį“ Kelias iki Antalieptės, kur Šventosios upės slėnyje yra Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir buvęs basųjų karmelitų vienuolynas, būdavo

2017-04-01
T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai

Autorius Saulena Žiugždaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2017 03 31   „Šis palaiminimas yra lemtingas mūsų valstybei ir tautai, – sako menininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas, turėdamas omenyje artėjantį valstybės atkūrimo šimtmetį. „Savo pasirinkimu

2017-03-31
Arkiv. Teofilius Matulionis (12): „Mes turėjome Tėvą“

Arkiv. Teofilius Matulionis (12): „Mes turėjome Tėvą“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 03 25   Susitikimai žaliojoje auloje Atokvėpio valandėlei kartų kartas kvietusi Kunigų seminarijos sodo vešli žaluma ir vyskupui Teofiliui Matulioniui karštą 1936 m. liepos

2017-03-25
Arkiv. Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje

Arkiv. Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 03 18   Niujorkas – Egiptas – Jeruzalė Plast – vyskupas Teofilius pakėlė akis į staiga nuo stiebo nėrusį baltą paukštį. Tolumoje boluoja kalnagūbriais raižytas Šventosios Žemės

2017-03-18
Arkiv. Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių

Arkiv. Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 03 12   „Jis buvo panašus į evangelistą…“ „Brangieji! Laimingai, nesirgęs atvykau Geteborgan, Švedijon. Šiandien, rugsėjo 26-ąją 11 val. ryto, išplaukiam tiesiog Amerikon. Laivas

2017-03-12
Arkiv. Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys

Arkiv. Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 03 04   Vagone sveikinimai kaip katedroje …1933 m.spalio 18-ąją vyskupo Teofiliaus Matulionio ausis pasiekė tuščio perono tylą suardęs pūškuojančio garvežio švilpukas. Artėja valanda,

2017-03-04
Arkiv. Teofilius Matulionis (8): „Niekados tų dienų nepamiršiu“

Arkiv. Teofilius Matulionis (8): „Niekados tų dienų nepamiršiu“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 02 25   Himnas Kūrėjui „Te Deum“ 1932 m. liepos vidury griausmingu balsu iš viso GPU ginkluoto būrio išsiskyręs Augustas Paukeris plyšojo, jog kunigų komunai

2017-02-25
Arkiv. Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias

Arkiv. Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 02 17   1929-ieji – atšiaurios ganytojavimo sąlygos „…Atsimenu, kaip puikiai atrodė klebonas, kai atnašaudavo iškilmingas Mišias – Sumą. Jis man tada atrodė toks

2017-02-17
Pal. Antanas Leščevičius

Pal. Antanas Leščevičius

Šaltinis Magnificat leidiniai, 2017 02 17   Antanas (lenk. Antoni Leszczewicz, 1890–1943 m.) kilęs iš Vilniaus apylinkių, anuomet priklausiusių Rusijos imperijai, studijavo Sankt Peterburgo seminarijoje. Iš pradžių buvo paskirtas vikaru į

2017-02-17
Arkiv. Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Arkiv. Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 02 11   Dienos Butyrkų ir Sokolnikų kalėjimuose Imperatorės Jekaterinos II valdymo laikais, Sankt Peterburge kylant Šv. Kotrynos šventovės ir vienuolyno sienoms, Maskvoje buvo

2017-02-11
Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“

Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“

Autorius Saulena Žiugždaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2017 02 09   „Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio

2017-02-09
Arkiv. Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme

Arkiv. Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 02 03   „Reikia būtent dabar pamokyti šią publiką…“ „Nesijaudinkite! Neverkite! Ramybės!“ – 1923 m. kovo 10-ąją sklido Mogiliavo arkivyskupo Jano Ciepliako žodžiai, kuriuos

2017-02-03
Arkivyskupas Teofilius Matulionis (4): Rusijos revoliucijos akivaizdoje

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (4): Rusijos revoliucijos akivaizdoje

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 01 28   Bręstančios revoliucinės bangos ūžesys Petrapilyje gyvenantiems lietuviams žadino nepriklausomybės viltį, skatino organizuotis politinei veiklai, kuriai pradžią davė tuo metu čia gyvenę kunigai. Kun. dr.

2017-01-28