Lietuvos vaikų šventumo garsas

PALAIMINTIEJI

Asmenų sąrašas

Lietuvos žydai ir palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Replika istorinei studijai „Lietuvos žydai“

Lietuvos žydai ir palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Replika istorinei studijai „Lietuvos žydai“

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2013 02 26   Sausio 29 dieną Mokslų akademijos didžiojoje salėje buvo iškilmingai pristatyta istorinė studija „Lietuvos žydai“. Knygą palankiai sutiko spaudoje. Žurnalas „Veidas“ rašė,

2013-02-26
Genovaitė Gustaitė. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas (III)

Genovaitė Gustaitė. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas (III)

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2012 11 09   J. Matulaičio valdymo metas buvo labai sunkus ir dėl be galo prastos vyskupijos ekonominės padėties. Gyventojai karo, visokių sumaiščių, rekvizicijų nusiaubti,

2012-11-09
Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-ųjų metinių jubiliejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25-ųjų metinių jubiliejus

Šaltinis  LRT.lt, 2012 07 17   https://youtu.be/4nRW0adPwms

2012-07-17
Vyskupas Jurgis ir žydai

Vyskupas Jurgis ir žydai

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2012 05 20   „Pažadėjau“. Šis vienas žodis, įrašytas Jurgio Matulaičio „Užrašuose“, buvo lemtingas dviem žmonėms, dviem žydams: Leo Jofei ir Samueliui Čarny-Nigeriui. Jie liko

2012-05-20
Pijus XI ir pal. Jurgis Matulaitis: dvasinių polėkių bendrumas

Pijus XI ir pal. Jurgis Matulaitis: dvasinių polėkių bendrumas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2012 02 23   Devyniasdešimtosios metinės (1922 m.), kai buvo išrinktas Romos popiežius Pijaus XI, mintį veda į sudėtingus Lietuvos istorijos laikus, kai tarp Vilniaus vyskupo Jurgio

2012-02-23
Lietuvos didikų Giedraičių giminės likimas – ir lietuviškai

Lietuvos didikų Giedraičių giminės likimas – ir lietuviškai

Autorius Kun. Egidijus Arnašius Šaltinis Delfi.lt, 2011 02 14   Prieš savaitę į profesoriaus kunigaikščio Mykolo Giedraičio namų duris Oksforde, Jungtinėje Karalystėje, pabeldė du kunigai: Egidijus Arnašius – Airijos lietuvių sielovados kapelionas

2011-02-14
Iš Vilniaus devintinių istorijos

Iš Vilniaus devintinių istorijos

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2010 08 03   Ne vieną šimtmetį gyvuojanti Devintinių – Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo – procesijos tradicija Vilniuje po ilgokos pertraukos buvo atnaujinta kard.

2010-08-03
Pal. kun. M. Sopočka: „Kodėl nori būti ąžuolu, jei Dievas nori, jog būtum gėlytė?“

Pal. kun. M. Sopočka: „Kodėl nori būti ąžuolu, jei Dievas nori, jog būtum gėlytė?“

Autorius Eglė Šutaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2010 02 20   Vasario 14-ąją Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenė kartu su Gailestingojo Jėzaus broliais minėjo pal. kun. Mykolo Sopočkos mirties 35-ąsias metines. Kun. M.Sopočka –

2010-02-20
Kunigaikščių Giedraičių giminės pėdsakais: Lietuvos bičiulis Mykolas Giedraitis

Kunigaikščių Giedraičių giminės pėdsakais: Lietuvos bičiulis Mykolas Giedraitis

Autorius Aldona Prašmantaitė Šaltinis Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 10 (spalis)     Lietuvos valstybės ir kultūros istorijoje ženklią vietą užima kunigaikščių Giedraičių giminė: kone poros dešimčių šios giminės

2009-10-01
Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka

Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka

Šaltinis Bažnyčios žinios, Nr. 19 (307), 2008 10 15   Rugsėjo 28 d. Balstogėje buvo beatifikuotas šventosios Faustinos Kovalskos nuodėmklausys, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolijos įkūrėjas kun. Mykolas Sopočka (Michał Sopoćko, 1888–1975).

2008-10-15
Piligriminė kelionė į Balstogę (2008 rugsėjis)

Piligriminė kelionė į Balstogę (2008 rugsėjis)

Autorius Mykolas Sotničenka Šaltinis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, 2008 09 28     Rugsėjo 27-28 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė drauge su propedeutinio kurso studentais ir vadovybe viešėjo Rytų

2008-09-28
Pal. Mykolo Giedraičio gyvenimas ir jo kultas Lietuvoje (XVI–XIX a. pr.)

Pal. Mykolo Giedraičio gyvenimas ir jo kultas Lietuvoje (XVI–XIX a. pr.)

Autorius Darius Baronas Šaltinis Šventieji vyrai, šventosios moterys / sudarė Mindaugas Paknys. Vilnius: Aidai, 2005. P. 229-315   Šiame straipsnyje nagrinėjamas palaimintojo Mykolo Giedraičio (†1485 05 04) gyvenimas ir jo pomirtinis kultas

2005-07-19
Dievo Tarno Mykolo Giedraičio ikonografija

Dievo Tarno Mykolo Giedraičio ikonografija

Autorius  Asta Giniūnienė Šaltinis Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 123-135   Šv. Kazimiero amžininkas, palaimintuoju laikomas atgailos kanauninkų vienuolis Mykolas Giedraitis dar būdamas gyvas garsėjo pamaldžiu gyvenimu,

2004-07-19
Šventadienio mintys. Laida apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį

Šventadienio mintys. Laida apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį

Šaltinis LRT.lt, laida „Šventadienio mintys“, 2003 02 02      

2003-02-02
Dokumentinis filmas “Palaimintasis Teofilius Matulionis”

Dokumentinis filmas “Palaimintasis Teofilius Matulionis”

Autorius Dalius Ramanauskas Šaltinis LVKĮ Katalikų TV studija, 1999       https://youtu.be/bxsLCJ_S9Pg

1999-06-14
Šventadienio mintys. Laida Visų Šventųjų dienai. 1998.11.01

Šventadienio mintys. Laida Visų Šventųjų dienai. 1998.11.01

Šaltinis LRT.lt, laida "Šventadienio mintys", 1998 11 01   Tai žvilgsnis į katalikų bažnyčios vietą šiuolaikiniame pasaulyje, atsigręžimas į šiuolaikinio žmogaus tikėjimo patirtį, religinio gyvenimo aktualijos bei krikščioniška kultūra. 

1998-11-01
Šventadienio mintys. Laida apie Videniškių muziejų

Šventadienio mintys. Laida apie Videniškių muziejų

Šaltinis LRT.lt, laida „Šventadienio mintys“, 1998 01 18   Pašnekovai: Arimeta Vojevadskaitė, Viktorija Kazlienė, Valentinas Stundys, Vida Mieldažytė, sesuo Emanuelė ir  sesuo Benedikta.

1998-01-18
Valstybių, tautų ir žmonių likimų bendrumas (tęsinys)

Valstybių, tautų ir žmonių likimų bendrumas (tęsinys)

Autorius dr. Sigitas Jegelevičius Šaltinis XXI amžius, 1996 01 12   Ir tik rugsėjo 17 dieną Stepono Batoro universiteto Teologijos fakulteto dekanas kreipėsi į arkivyskupą, pranešdamas apie sumanymą pakviesti kun. dr.

1996-01-12
Valstybių, tautų ir žmonių likimų bendrumas

Valstybių, tautų ir žmonių likimų bendrumas

Autorius dr. Sigitas Jegelevičius Šaltinis XXI amžius, 1996 01 10   Visos Lenkijos ir Lietuvos mylėtojų klubas ir Vilniaus universitetas 1995 m. lapkričio 10d. Vilniuje surengė simpoziumą "Hinc itur ad astra", skirtą

1996-01-10
Palaimintasis Honoratas “Tobulumo link… mintys”

Palaimintasis Honoratas “Tobulumo link… mintys”

Šaltinis Marijampolė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys, 1993   Palaimintasis Honoratas "Tobulumo link"

1993-08-13