Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Juodšiliuose – pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinta bažnyčia

Juodšiliuose – pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinta bažnyčia

Šaltinis Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija, XXI amžius, Nr. 6 (2174), 2016 02 12

 

Vasario 15 dieną, pirmadienį, 15 valandą Juodšiliuose, Vilniaus r., Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas konsekruos bažnyčią, kuriai bus suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas. Tai bus pirmoji tokio titulo bažnyčia visame pasaulyje. Vilniaus arkivyskupijos kunigas Mykolas Sopočka (Michał Sopoćko) Juodšiliuose, seserų uršuliečių padedamas, rado prieglaudą nuo okupacinės vokiečių valdžios persekiojimo 1942-1944 metais. Dar ir šiandien senieji Juodšilių gyventojai palaimintąjį Mykolą prisimena kaip stalių Vaclovą iš pamiškės namelio, padirbusį jiems ne vieną naudingą medinį buities rakandą.

“Savu laiku šis Vilniaus arkivyskupijos kunigas čia rado prieglobstį bei pagalbą, tad yra prasminga naujai konsekruotą bažnyčią patikėti palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos globai”, – pažymėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Gailestingumo apaštalu vadinamas palaimintasis kun. M. Sopočka buvo šv. Faustinos Kovalskos nuodėmklausys. Jo liepimu pagal šv. Faustinos regėjimus Vilniuje buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Įsitikinęs kukliai vienuolei paskelbtos Dievo gailestingumo žinios tikrumu, pal. kun. Mykolas Sopočka visą gyvenimą paskyrė šiai žiniai ginti ir garsinti.

Juodšilių bažnyčios pamatai jau buvo išlieti tuo metu, kai čia nuo persekiojimų slapstėsi pal. kun. M. Sopočka. Tačiau 1936 metais seserų uršuliečių rūpesčiu pradėta statyti bažnyčia dėl karo ir okupacijų nebuvo užbaigta ir virto vaikų namais, vėliau ligonine ir poliklinika. Po 1991 metais kilusio gaisro pastatas buvo smarkiai apgadintas. Juodšilių ir aplinkinių gyvenviečių tikintieji nusprendė grąžinti pastatui pirmykštę paskirtį, surinko lėšų ir 2003 metais pradėjo statybos darbus. “Juodšilių bendruomenė vieningai dirbo, kad bažnyčia būtų užbaigta. Džiugu, kad fizinės bažnyčios statybos suteikė progą statydinti dvasinę bažnyčią. Todėl pradėjome dvasinio pasiruošimo konsekracijai susitikimus, kurie, kaip ir šv. Mišios bažnytėlėje, vyksta lietuvių ir lenkų kalba”, – kalbėjo Juodšilių bažnyčios rektorius ir Vaidotų parapijos klebonas kun. Jurij Vitkovskij.

Juodšilių bažnyčios konsekracija vyks vasario 15-ąją dieną, kai prieš 41 metus pas Viešpatį iškeliavo Dievo gailestingumo apaštalas palaimintasis kun. M. Sopočka. Atkreipdamas dėmesį į šiuo metu švenčiamą Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, Vilniaus arkivyskupas G. Grušas sakė: “Dievas tikrai yra numatęs ypatingą vietą Lietuvai garsinant Dievo gailestingumo žinią. Palaimintojo Mykolo Sopočkos ir šv. Faustinos susitikimas Vilniuje buvo Dievo plano dalis. Simboliška, kad popiežiaus Pranciškaus paskelbto Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais Juodšiliuose bus konsekruota pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinta bažnyčia.”

Beje, pal. kun. M. Sopočka vasario 14 dieną, sekmadienį, bus prisimintas renginyje “Pal. Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį”. Jis prasidės šv. Mišiomis 13 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Vėliau konferencija tęsis Bažnytinio paveldo muziejuje. Konferencijoje kun. Vladimiras Solovej kalbės tema “Apie tikrą ir tariamą gailestingumą: teologinė ir filosofinė perspektyva”. Scenaristas, eseistas Pranas Morkus dalinsis mintimis apie kun. M. Sopočkos sugrįžimą į Lietuvą. Iš Balstogės (Lenkija) atvykęs vyskupas teol. dr. Henrykas Ciereška, kuris rūpinosi kunigo Mykolo beatifikacijos byla, skaitys pranešimą “Mykolas Sopočka – Dievo Gailestingumo apaštalas” (su vertimu į lietuvių k.). Vienoje iš vyskupo H. Ciereškos knygų teigiama: “Mykolas Sopočka tvirtai įsispaudė Bažnyčios atmintyje kaip šventosios sesers Faustinos Kovalskos dvasios vadovas, įkūnijęs per regėjimus Išganytojo jai išsakytus priesakus. Kad tatai įvyktų, atkaklusis Vilnijos sūnus privalėjo įveikti daugel įmanomų ir neįmanomų kliūčių”.