Pradėtas kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus beatifikacijos procesas

Pradinis/Dievo Tarnai, Kun. Stanislovas Rimkus, Naujienos/Pradėtas kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus beatifikacijos procesas

 

 

Gegužės 21-ąją Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė buvusio Kražių parapijos vikaro kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus (1912-1942) beatifikacijos (paskelbimo Palaimintuoju) proceso pradžią. Asmenys, dirbsiantys prie šios bylos – Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų klebonas kunigas Tomas Kedušis, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Jonikas, Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Rimantas Žaromskis, Gruzdžių Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Donatas Klimašauskas, Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesuo Danutė Jonė ACJ – pasirašė priesaiką. Po iškilmingo proceso – už kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus auką ir kankinystę J. E. Šiaulių vyskupas E. Bartulis aukojo Šv. Mišias. Tai istorinis įvykis Kražių parapijai ir visai Šiaulių vyskupijai.

Stanislovas Rimkus gimė 1912 m. sausio 2 d. Pašlynio kaime (Šilalės r.). Po įšventinimo į kunigus, 1936 m., paskirtas į vieną žymiausių Žemaitijos parapijų – Kražius. Čia savo pavyzdžiu, gyvu žodžiu ir spauda kunigas Stanislovas Rimkus siekė savo tikslų įgyvendinimo. Be pastoracinio darbo, kunigas siekė diegti parapijiečiams patriotiškumą, meilę tėvynei. S. Rimkus aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, mokykloje dėstė tikybą, vadovavo įvairioms katalikiškoms organizacijoms.

Kražiuose kunigas S. Rimkus išbuvo tik ketverius metus – iki pirmos sovietinės okupacijos. 1940 m. rugpjūčio 6 d. Raseinių saugumo darbuotojai suėmė Stanislovą Rimkų ir uždarė Raseinių kalėjime. Iš Raseinių kunigą su kitais kaliniais išvežė į Orenburgo sritį, Sol Ilecko kalėjimą. Orenburge (tuomet – Čkalovas) kunigas buvo nuteistas už veiklą su kontrrevoliucinėmis „Pavasario“ ir tretininkų organizacijomis. 1942 m. gegužės 20 d. Orenburgo kalėjime pietų Urale, teismo nuosprendžiu, kunigas Stanislovas Pijus Rimkus sušaudytas.

Tebuvęs vos 30-ies metų amžiaus ir tik ketverius metus kunigavęs, Stanislovas Rimkus yra Lietuvos kankinių martirologijos sąraše. Buvęs Kražių kunigas Stanislovas Rimkus – neeilinė asmenybė, tad už pašvęstą gyvenimą ir herojišką auką siekiama paskelbti jį šventuoju.