LRT „Šventadienio mintys“ apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą

Pradinis/Ištikimi Kristui, Jurgis Ambraziejus Pabrėža OFM, Naujienos/LRT „Šventadienio mintys“ apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą