Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

Pradinis/Apie beatifikacijos bylas, Naujienos, Pal. arkivysk. Teofilius Matulionis, Palaimintieji/Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

 

 

Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Kalbina kunigas Saulius Bužauskas. Iš lenkų kalbos verčia Kastantas Lukėnas.