Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šv. Juozapatas Kuncevičius

Gimęs apie 1580 m. stačiatikių krašte Voluinės Vladimire (Ukraina) Jonas Kuncevičius nuo pat vaikystės jautė troškimą vienytis su vienintele Visuotine arba Katalikų Bažnyčia. 1596 m. Lietuvos Brastos unijos pagalba dalis Ukrainos Bažnyčios vėl prisijungė prie Romos ir sudarė graikų-katalikų (Unitų) Bažnyčią. 1604 m. Jonas įstojo į bazilijonų vienuolyną Vilniuje, tapo archimandritu Juozapatu. Šventasis pasižymėjo dorybingumu, teologijos išmanymu, iškalbingumu ir atsidavimu Romos Apaštalų Sostui. 1617 m. jis buvo įšventintas Polocko arkivyskupu ir atsiskleidė kaip uolus ganytojas: kasmet rengė sinodus, lankė savo kunigus, buvo dėmesingas deramam liturgijos iškilmingumui ir savo tikinčiųjų tikėjimo ugdymui. Tačiau sėkmingai apaštalaudamas sukėlė kitų pavydą, buvo apšmeižtas, susilaukė grasinimų. Šv. Juozapatas ramiai laukė kankinystės. Jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske per vieną ganytojišką vizitą 1623 m.

Read more about the article Šv. Juozapatas Kuncevičius: Vatikano ir Lietuvos jungtys
Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400-ųjų metinių liturginės iškilmės Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, 2023 m. lapkričio 12 d. Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto nuotrauka

Šv. Juozapatas Kuncevičius: Vatikano ir Lietuvos jungtys

Autorius Rita Bagdonaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 14   Praėjusį savaitgalį Romoje, Ukrainoje, Lietuvoje ir Lenkijoje buvo iškilmingai minimos šv. Juozapato…

Read more about the article Lietuvos pašto ženklas su šv. Juozapato atvaizdu
Nežinomas dailininkas, „Palaimintasis Juozapatas Kuncevičius“ (Liaški Murovanų kaimas, Ukraina, XVIII a.). Lvivo nacionalinio A. Šeptyckio muziejaus eksponatas. Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka

Lietuvos pašto ženklas su šv. Juozapato atvaizdu

Autorius Rita Bagdonaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 11 09   Lietuvos paštas skelbia, kad penktadienį, lapkričio 10 d., išleidžia menininkės Augustinos Lubės kurtą…

Read more about the article Šventasis Juozapatas – brendęs ir sušvitęs Vilniuje
Polocko arkivyskupas, kankinys šventasis Juozapatas OSBM. Dailininkas: Igoris Kistečokas

Šventasis Juozapatas – brendęs ir sušvitęs Vilniuje

Autorius Česlovas Iškauskas Šaltinis Voruta, 2023 11 02   Nuo istorinės Lietuvos miestų bei regionų apžvalgos pereikime prie vienos ypatingos visų laikų…

Septyni Vilniaus amžiai ir jų šventieji

Autorius Vilija Tauraitė Šaltinis Ateitis, 2023 10 31   Šiemet septynių amžių jaunystę švenčiančiame Vilniuje gyveno ir jo gatvėmis vaikščiojo ne vienas…