Lietuvos vaikų šventumo garsas

Juozapas ir Adolfina Kerpauskai