Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. br. Petras (Piotr) Bonifacas Žukovskis OFM Conv