Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. kun. Antanas Marija Jonas Bajevskis OFM Conv

Palaimintasis konventualas – iš Lietuvos

Šaltinis Katalikas, Nr. 6 (225), 2015 03 20   Lietuva gali didžiuotis turėdama palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį MIC (1871 04 13–1898–1918 12 01–1927 01 27). Šis marijonų…