Lietuvos vaikų šventumo garsas

Naujienos
Read more about the article Šv. Jonas Paulius II: „Nebijokite Kristaus“
Ugnės Žilytės sukurtas Lietuvos pašto ženklas šv. Jonui Pauliui II.

Šv. Jonas Paulius II: „Nebijokite Kristaus“

Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 10 22   Nuo 2014 m. spalio 22 d. pradėta minėti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II liturginė šventė.…

Read more about the article Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?
Šveicarijoje studijavę Kauno inteligentijos atstovai. Pirmoje eilėje pirmas kairėje – prof. Kazys Pakštas, viduryje – prof. Vincas Mykolaitis-Putinas, antroje eilėje iš kairės antras – prof. Stasys Šalkauskis. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka

Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 10 17   Kažin ar dabartinei katalikų inteligentų kartai galėtų būti negirdėtas profesoriaus prel. Prano…

Pal. Jurgis Popieluško

Autorius Vilija Tauraitė Šaltinis Magnificat leidiniai, 2023 10 16   „Nepalaužiamasis“ – tokiu vardu dažnai buvo vadinamas smulkaus kūno sudėjimo ir silpnos…

Read more about the article Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui
Jonas Paulius II Vatikano bazilikos balkone išrinkimo popiežiumi dieną 1978 m. spalio 16 d.

Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui

Šaltinis Vatican New, 2023 10 16   Raginimas nebijoti atverti durų Kristui tebeaidi. Šv. Jono Pauliaus II popiežystės, vienos ilgiausių istorijoje,…