Lietuvos vaikų šventumo garsas

Mons. Alfonsas Svarinskas