Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Virgilijus Jaugelis

Gimė 1948 m. rugsėjo 9 d. Kaune. Kunigas, įšventintas 1976 metais; marijonų kongregacijos narys: laikinieji įžadai – 1977 m.

Dėl sovietinės valdžios trukdymus negalėdamas įstoti į kunigų seminariją, kunigystei rengėsi slapta. 1971 m. nubausta 15 parų areštu dėl solidarizacijos su teisiamu už katekizaciją kun. J. Zdebskiu. Vėliau buvo tris kartus suimtas už parašų rinkimą po memorandumu, reikalaujančiu paleisti suimtus kunigus. Platino maldaknyges ir religinę literatūrą.

1974 m. suimtas ir tų pačių metų lapkričio 21 d. nuteistas dvejus metus kalėti už LKB Kronikos ir maldaknygių platinimą. Bausmę atliko Pravieniškių lageryje kartu su kriminaliniais nusikaltėliais, kurių 1975 m. buvo žiauriai sumuštas. Dėl sunkių kalinimo sąlygų susirgo vėžiu ir kaip nepagydomas ligonis 1975 m. gegužės mėnesį buvo paleistas į laisvę. Siekdamas kunigystės, įstojo į marijonų kongregaciją. Po operacijos, pagerėjus sveikatai, 1976 m. įšventintas kunigu. Trumpai vikaravo Kybartuose. Sirgdamas pasižymėjo nepaprastu kantrumu. Mirė 1980 m. vasario 17 d. Kaune.

Read more about the article Dievo vedimas ar nesibaigiantis gyvenimo nuotykis?
Kybartų jaunimas saugumiečių automobilyje. Arūno Dobiliausko nuotrauka

Dievo vedimas ar nesibaigiantis gyvenimo nuotykis?

Autorius Aušra Karaliūtė Cane Šaltinis bernardinai.lt, 2023 03 11   Esu laiminga, kad Dievas turėjo man kitų planų nei tų, kuriuos KGB…

„LKB Kronika”: byla Nr. 345

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2014 03 19 Minint 42-ąsias metines, kai 1972 m. kovą išėjo pirmas ,,LKB Kronikos” numeris, pravartu prisiminti,…

Read more about the article Kelkitės, nebijokite! (Mt 17,1-9)
Kun. Virgilijaus Jaugelio atminimui sukurtas atvirukas. Kun. Kastyčio Matulionio kūrinys

Kelkitės, nebijokite! (Mt 17,1-9)

Autorius Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Šaltinis XXI amžius, Nr.18 (1319), 2005 03 04   Evangelijoje yra pasakojimas apie Kristaus atsimainymą ant kalno. Jėzus…

Read more about the article Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…
Kun. Virgilijaus Jaugelio kapas

Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…

Autorius Birutė Nenėnienė Šaltinis XXI amžius, Nr.18 (1319), 2005 03 04   Šis nedidelis Lietuvos pakraščio miestas prieš 30 metų buvo viena…