Lietuvos vaikų šventumo garsas

Jurgis Ambraziejus Pabrėža OFM