Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža OFM