Lietuvos vaikų šventumo garsas

Vyskupas Vincentas Borisevičius

1909 m. baigęs Seinų kunigų seminariją, studijavo teologiją Friburgo universitete, 1910 m. įšventintas kunigu, 1927-1926 m. dėstė teologiją kunigų seminarijoje Gižuose, 1927-1940 m. Telšių kunigų semonarijos 1-asis rektorius, 1940-1943 m. Telšių vyskupo augziliaras, 1943-1946 m. Telšių vyskupas.
Uoliai rūpinosi naujos, dvasingos kunigų kartos auklėjimu ir formavimu, pasižymėjo pastoraciniu uolumu. Būdamas Telšių vyskupijos labdaringos veiklos organizatorius, nuoširdžiai rūpinosi varge esančiais, nepaisydamas kokiai tikybai, tautybei ar ideologinei grupei pagalbos reikalingieji priklauso.
Antrojo pasaulinio karo metu teikė materialinę pagalbą nacių kalinamiems sovietinės armijos belaisviams ir vokiečių nacių kariuomenėje tarnaujantiems sužeistiems kariams (tarp jų – Vokietijos kunigų seminarijos auklėtiniams). Organizavo nacių naikinamų žydų iš Telšių geto gelbėjimą. Po karo teikė maisto Lietuvos partizanams. Sovietinės valdžios šantažuotas tapti sovietinio saugumo agentu, atsisakė juo būti net grasinamas, kad bus sušaudytas, 1946 m. vasario 5 d. suimtas ir tų metų lapkričio 18 d. sušaudytas.
Beatifikacijos byla pradėta 1991 m.
Beatifikacijos byla Romos stadijoje.
Bylos postulatorius – kun. Donatas Litvinas.
(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 292)

Read more about the article Kvapi atnaša Dievo garbei – tikėjimą paliudyti krauju
Telšių vysk. V. Borisevičiaus ateitininkų kuopos / Soc. tinklų nuotr.

Kvapi atnaša Dievo garbei – tikėjimą paliudyti krauju

Autorius Rafaelė Kriaučiūnaitė Šaltinis laikmetis.lt, 2023 11 18   Kankinystė nėra atsitiktinumas. Tai – Kristų mylinčiųjų pašaukimas, kuriam esame kviečiami skirtingu laipsniu,…

Branginti gerą vardą

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis Telšių žinios, 2022 12 06     Šaltokas 1944 metų kovo 4 dienos vakaras. Nutilo ingreso šurmulys, išsivažinėjo,…