Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Andrius Cikota MIC

Archimandritas Andrius Cikota MIC

Autorius Arūnas Kapsevičius Šaltinis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, 2023 02 12   Palaimintojo Jurgio Matulaičio atnaujintoje Marijonų vienuolijoje, jo globoje,…