Lietuvos vaikų šventumo garsas

Mečislovas Jurevičius

Mečislovas Jurevičius gimė 1927 m. spalio 29 d. Mimaičių km., Šakynos vlsč., Šiaulių apskr.
Mečislovas – sovietinių lagerių kalinys 1950-1958 m. Žeskazgane (Kazachstanas) ir 1981-1984m. Permėje (Rusija). Tai buvo doros, žmogiškumo ir tvirtumo pavyzdys kitiems. Jį charakterizuoja jo paties žodžiai, pasakyti antrajame teisme 1981 m. birželio 26 d.: „Jūs mane teisiate už religiją, ačiū jums! Tai tik įrodo, kad Lietuvoje atgimsta tikėjimas. Man didelė garbė (…). Aš džiaugiuosi, kad už tai esu teisiamas. – Aš jums nekeršysiu, o melsiuosi už jus, kad jūsų vaikai nenueitų blogu keliu. Aš pasiruošęs kentėti už tai, kad visi žmonės pradėtų tikėti į Dievą ir kad mano teismas atvertų akis ne vienam bedieviui.“ M. Jurevičius platino „Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką“, priklausė Eucharistijos bičiulių sąjūdžiui, buvo Lietuvos Helsinkio grupės narys (LHG), kartu su kitais bendražygiais organizavo jaunimo eitynes į Kryžių kalną 1973 ir 1979 m., į Šiluvą 1979 ir 1980 m., nesitaikstė su bedievyste, už tai buvo persekiojamas, šmeižiamas sovietinėje spaudoje. Kalinimas ir įtampa paveikė jo sveikatą, paskutiniuosius gyvenimo metus praleido neįgaliojo vežimėlyje. Šis tikėjimo vyras gavo ypatingą apaštališkąjį palaiminimą iš dviejų popiežių – šv. Pauliaus VI ir šv. Jono Pauliaus II. 1999 m. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kentėtoją Mečislovą Jurevičių apdovanojo Vyčio Kryžiaus Trečiojo laipsnio ordinu. Pas jį lankėsi Amerikos, Belgijos, Suomijos, Lenkijos žurnalistai. Apie jį sukurta keletas filmų, transliuotų per Suomijos, Belgijos, Lenkijos televizijas.
Mečislovas Jurevičius mirė 1999 m. lapkričio 13 d. Šiauliuose, sulaukęs 72 metų amžiaus.

Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarno krikščionio pasauliečio, šeimos tėvo Mečislovo Jurevičiaus beatifikacijos ir kanonizacijos bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Angelus Becciu, Prot. N. 3508-1/19, Roma, 2020 m. kovo 20 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2021 m. spalio 29 d.
Atminimo diena – lapkričio tryliktoji.

Liudijimus apie Dievo Tarno krikščionio pasauliečio, šeimos tėvo Mečislovo Jurevičiaus užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTMJbb Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun. Gintaras Jonikas

(Tekstas paimtas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 282-283)

Read more about the article Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną
Po 1973 metų gegužės 19 d. žygio žmonės išdrąsėjo – kryžius nešė ir dienos metu. Kryžių neša kunigas Mocius. Nuotraukos data neišliko. Janinos Žibėnienės archyvo nuotr.

Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 05 17   Lygiai prieš 50 metų, 1973 metų gegužės 19-osios vėlų vakarą, devyniolika maldininkų,…

Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius

Autorius Birutė Žymantienė Šaltinis Leidykla "Lucilijus" Šiauliai, 2019   Biografiją turime visi: gimimo ir mirties datos, gimtosios vietos ir kt. Žmogus reikšmingas…

Read more about the article SĄJŪDŽIO UŽKULISIAI (13)
Prie Kry­žių kal­no. Są­jū­džio ar­chy­vo nuo­tr.

SĄJŪDŽIO UŽKULISIAI (13)

Autorius Irena Vasinauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 02 03   Tryliktasis prisiminimų fragmentas privertė susimąstyti. Ne veltui – tai savotiškos magijos turintis…

,,Kryžių sodininkas“

Autorius Erla Šaltinis "Draugo" šeštadieninis priedas "Kultūra", 2019 12 07   Birutė Žymantienė rašo apie disidentą Mečislovą Jurevičių (1927–1999). Kryžių kalno sakralumo…

Read more about the article Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“
Eucharistijos bičiuliai Kryžių kalne, 1974 m. | Nuotr. V. Abraičio asmeninio archyvo

Vidas Abraitis: „Abiejų barikadų pusėse buvo žmonės“

Autorius Karolina Sadauskaitė Šaltinis Ateitis, 2019 m. Nr. 10   Susitikome su Vidu Abraičiu jam atvykus į Aušros Vartų atlaidus Vilniuje. Prisėdome…

Atmintis gyva: Mečislovas Jurevičius

Autorius Irena Vasinauskaitė Šaltinis tiesos.lt, 2017 02 18   Nežinau, ar yra kada susitikusios ir bendradarbiavusios ar bent bendravusios Tiesos.lt portalo redaktorė…