Lietuvos vaikų šventumo garsas

Adelė Dirsytė

Gimė 1909 m. balandžio 15 d. Promislavo kaime (Kėdainių r.). Pasaulietė, mokytoja. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, rašė straipsnius katalikų leidiniams, buvo viena iš Lietuvių katalikių moterų draugijos vadovių. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1940 m. mokytojavo Vilniuje. Vokiečių okupacijos metais organizavo paramą vargstantiems, dirbo su moksleiviais ateitininkais ir akademiniu jaunimu. Tokią veiklą tęsė antrosios soviet okupacijos metais.
1946 m. kovo 6 d. buvo suimta, žiauriai tardyta saugumo rūsiuose. 1946 m. lapkričio 2 d. nuteista dešimčiai metų kalėti. 1947 m. lapkričio 2 d. išgabenta į Čumą (Komijos Respublika) tiesti užpoliarinio geležinkelio, kur lagerio administracijos buvo verčiama dirbti sunkiausius darbus, alinta badu. 1949 m. išvežta 70 km už Taišeto (Irkutsko sritis) kirsti miško. 1950 m. pervežta į Magadaną, ypatingojo režimo Berlago lagerį, dirbo statybose. Už jos daromą dvasinę įtaką buvo įvairiai alinama. Nužudyta ar mirė Chabarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 26 d. pakeliui iš lagerių į Lietuvą.
2000 m. buvo pradėta A. Dirsytės beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo byla.
Beatifikacijos byla Romos stadijoje.
Beatifikacijos – kankinystės deklaravimo – bylos tribunolas:
Bylos postulatorius – kun., teol. lic. Andrius Končius
Bylos vicepostulatorius – kun., teol. lic. Nerijus Pipiras
Bylos vicepostulatorius – kun., men. mgr., teol. lic. Robertas Urbonavičius
Įgaliotas teisėjas – mons., bažn. t. lic. Adolfas Grušas
Teisingumo saugotojas – mons., teol. dr. Artūras Jagelavičius
Bylos notarė – teol. lic. Alma Gurskienė
(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 274)

Read more about the article 115 metų nuo Adelės Dirsytės gimimo
Paroda apie Adelę Dirsytę. Raimundo Kaminsko nuotr.

115 metų nuo Adelės Dirsytės gimimo

Autorius Dr. Raimundas Kaminskas Šaltinis Voruta, 2024 04 22   Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas Kaunas, www.voruta.lt Savaitgalį Kaune, Lietuvos…

Read more about the article Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagos priėmimas Vatikane 2024 m. sausio 23 d. Kun. Andrius Končius ir kun. Mantas Šideikis. Vyganto Malinausko nuotrauka

Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą

Šaltinis Vatican News, 2024 01 24   Šventųjų skelbimo dikasterija patvirtino gavusi Kauno arkivyskupijoje užbaigtos Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagą.…