Lietuvos vaikų šventumo garsas

Barbora Žagarietė

Mergelė Barbora Žagarietė – viena iš pirmųjų XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių tautos krikščioniškųjų Dievo Tarnų, išlikusių istorinėje atmintyje dorybėmis, šventumu ir gerai žinoma tautos žmonėms dar ir šiandien. Jos gyventas laikotarpis Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje: gimė 1578 m. – mirė 1604 m. Abiejų Tautų Respublikos 1655 metų karo su Švedija ir Rusija metu Senosios Žagarės bažnyčios rūsio palaidojimai buvo sudeginti. Pelenuose stebuklingai nesudegęs išliko tik vienintelis Barboros kūnas. Apie šį įvykį Šventajam Sostui 1755 m. pranešė Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius. Vienintelis Žagarės ugnyje nesudegęs ir vėliau šimtmečius negedęs ženklas – Barboros Žagarietės kūnas, Lietuvos sovietinės okupacijos 1963 metais nežinia kur buvo pradangintas ir iki šiol nerastas. Barboros Žagarietės užtarimu yra užregistruota 115 išskirtinių Dievo malonių, gautų Barboros Žagarietės užtarimu. Aštuonis iš jų užrašė ir pranešė Vatikanui vysk. Antanas Tiškevičius 1755 m. Kiti 96 atvejai užregistruoti ir trumpai aprašyti vysk. Motiejaus Valančiaus įsakymu, duotu 1860 m. sausio 7 d. Ir 11 atvejų buvo užrašyti mokslinių ekspedicijų metu 2006, 2007, 2008 metais.
Šiaulių vyskupijoje Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės atminimui yra skirta gegužės 25-oji diena.
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių pradėti Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos bylą svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas prefektas Josephus Saraiva Martins, Prot. N. 3271-1/16, Roma, 2005 m. gegužės 13 d.).

Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2005 m. rugsėjo 24 d.

Atminimo diena – gegužės dvidešimt penktoji.

Liudijimus apie Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTBŽbb, Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun., relig. m. mgr. Marius Dyglys.

(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 290)

Read more about the article Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius
Se­no­sios Ža­ga­rės baž­ny­čia iš ap­si­dės pu­sės. (Vy­tau­to Bal­čy­čio nuo­tr.)

Mažoji piligrimystė – aplink Šiaulius

Autorius Oksana Laurutytė, Dr. Dalia Vasiliūnienė Šaltinis Etaplius, 2023 09 24   Lietuvoje yra 28 bažnyčios su Šv. Petro ir Pauliaus (seniau…

Barborai Žagarietei skirtas paminklas ir filmas

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2017 05 30       Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) tris die­nas, ge­gu­žės 24–26 die­no­mis, mi­nė­ti Die­vo…