Lietuvos vaikų šventumo garsas

Arkivyskupas Mečislovas Reinys

Dievo Tarnas arkivyskupas kankinys Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje, Madagaskaro kaime. Kunigu buvo įšventintas 1907 m. Profesoriavo Vilniaus kunigų seminarijoje, aktyviai veikė visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Buvo Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio padėjėjas. Nuo 1942 m. – Vilniaus, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijų apaštališkasis administratorius. 1947 metų pradžioje arkivyskupas Mečislovas Reinys raštu sovietų valdžiai protestavo prieš Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių varžymą. Tų pačių metų birželio 12 d. Jis buvo sovietų valdžios suimtas tardytas, o lapkritį nuteistas 8 metams ir įkalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime. Nelaisvėje pasižymėjo nuoširdumu, kuklumu, gailestingumu, dosnumu. Mirė kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d.
Beatifikacijos byla pradėta 1998 m. rugsėjo 14 d.

Beatifikacijos bylos tribunolas:
Vilniaus arkivyskupijos kurija
Bylos postulatorius – kun. dr. Mindaugas Sabonis
Bylos vicepostulatorius – kun. lic. Liudvikas Liutkevičius

(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 292-293)

Read more about the article Pareikalauta sugrąžinti arkivysk. M. Reinio atminimo lentą
Mečislovas Reinys (vilnensis.lt arcidiocesi di Vilnius (Lituania))

Pareikalauta sugrąžinti arkivysk. M. Reinio atminimo lentą

Šaltinis Vatican New, 2023 10 31   Maskvos Dievo Motinos katalikų arkivyskupija paprašė Vladimiro miesto kapinių administraciją sugrąžinti arkivyskupo Mečislovo Reinio…