Lietuvos vaikų šventumo garsas

Arkivyskupas Mečislovas Reinys

Dievo Tarnas arkivyskupas kankinys Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje, Madagaskaro kaime. Kunigu buvo įšventintas 1907 m. Profesoriavo Vilniaus kunigų seminarijoje, aktyviai veikė visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Buvo Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio padėjėjas. Nuo 1942 m. – Vilniaus, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijų apaštališkasis administratorius. 1947 metų pradžioje arkivyskupas Mečislovas Reinys raštu sovietų valdžiai protestavo prieš Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių varžymą. Tų pačių metų birželio 12 d. Jis buvo sovietų valdžios suimtas tardytas, o lapkritį nuteistas 8 metams ir įkalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime. Nelaisvėje pasižymėjo nuoširdumu, kuklumu, gailestingumu, dosnumu. Mirė kalėjime 1953 m. Lapkričio 8 d.
Beatifikacijos byla pradėta 1998 m. Rugsėjo 14 d.
Pastabas dėl pranešimų apie liudijimus, išklausymus prašome siųsti Vilniaus arkivyskupijos kurijai: Šventaragio g. 4, 01122 Vilnius, tel. (5) 262 70 98, (5) 212 38 73; faks. (5) 212 28 07, el. p. curia@vilnensis.lt
Beatifikacijos bylos tribunolas
Vilniaus arkivyskupijos kurija
Bylos postulatorius – kun. dr. Mindaugas Sabonis
Bylos vicepostulatorius – kun. lic. Liudvikas Liutkevičius
(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 292-293)

Read more about the article Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio laikysena kalinimų metu
Teofilius Matulionis Mordovijoje 1955 m. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo archyvo nuotrauka

Mečislovo Reinio ir Teofiliaus Matulionio laikysena kalinimų metu

Autorius Kun. Nerijus Pipiras Šaltinis propatria.lt, 2019 04 10   Mečislovas Reinys: pamokos Smolenske ir Daugpilyje Tiek arkivyskupas Teofilius Matulionis, tiek…

Read more about the article Dievo Tarnas Mečislovas Reinys
Arkivyskupas Mečislovas Reinys. „Artumos“ archyvo nuotrauka

Dievo Tarnas Mečislovas Reinys

Autorius parengė Vanda Ibianska Šaltinis Artuma. 2018, Nr. 1, p. 30-31     Arkivyskupas Mečislovas Reinys yra viena ryškiausių asmenybių XX…

Read more about the article Pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas
Atminimo lentą M. Reiniui atidengė KTU studijų prorektorius prof. Pranas Žiliukas (dešinėje) ir prof. Irena Leliūgienė (kairėje). Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas

Autorius Leonora Zapereckienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2014 11 15   Yra tradicija, kad reikšmingos nusipelniusių tautai ir valstybei asmenybių gyvenimo ir…

Read more about the article Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje ir Mečislovas Reinys
Šv. Mišias aukoja Vilniaus dekanas Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kun. Medardas Čeponis. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje ir Mečislovas Reinys

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2013 12 07   2013 m. – Tikėjimo metais – minime Dievo tarno arkivyskupo…