Lietuvos vaikų šventumo garsas

Dievo Tarnai
Read more about the article Atidengta atminimo lenta kun. Alfonsui Lipniūnui Vilniuje
Atminimo lenta kunigui Alfonsui Lipniūnui ant Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos fasado, Aušros Vartų g. 23. Vilnius, 2024 m. balandžio 10 d. Sauliaus Žiūros nuotrauka

Atidengta atminimo lenta kun. Alfonsui Lipniūnui Vilniuje

Šaltinis Bernardinai.lt, 2024 04 11 Vilniaus miesto savivaldybė ir interneto puslapis „Lipniunas.com“ pranešė, kad 2024 m. balandžio 10 d. ant…

Read more about the article Panevėžys laukia savo palaimintojo
P. Židonio nuotr.

Panevėžys laukia savo palaimintojo

Autorius Daiva Baronienė,  Šaltinis Sekundė, 2024 04 06    Kitąmet, kai katalikų pasaulis švęs Išganytojo gimimo 2025-ąjį jubiliejų, o Lietuva…

Read more about the article Dievo tarnas kunigas Vladas Mažonas
Kunigas Vladas Mažonas / wikimedia nuotr.

Dievo tarnas kunigas Vladas Mažonas

Autorius REGINA LAUKAITYTĖ, Humanitarinių mokslų daktarė, istorikė Šaltinis laikmetis.lt, 2024 02 24   Marijonų vienuolis kunigas Vladas Mažonas (Vladislovas Mažonavičius) – iki šiol Lietuvoje…

Read more about the article Kunigo atminimui ieško vietos
G. KARTANO nuotr.

Kunigo atminimui ieško vietos

Autorius Daiva Baronienė,  Šaltinis Sekundė, 2024 01 31    Panevėžys svarsto, kaip įamžinti iš šio krašto kilusio kunigo Alfonso Lipniūno…

Read more about the article Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą
Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagos priėmimas Vatikane 2024 m. sausio 23 d. Kun. Andrius Končius ir kun. Mantas Šideikis. Vyganto Malinausko nuotrauka

Vatikanas priėmė Dievo tarnaitės A. Dirsytės kanoninės bylos medžiagą

Šaltinis Vatican News, 2024 01 24   Šventųjų skelbimo dikasterija patvirtino gavusi Kauno arkivyskupijoje užbaigtos Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kanoninės bylos medžiagą.…