Lietuvos vaikų šventumo garsas

Apie beatifikacijos bylas

Kas yra beatifikacija?

2017.jaunimodienos.lt Monika Vaičiulienė   Birželio 23–25 dienomis Vilniuje vyksta didžiausias Lietuvos Bažnyčios jaunimo renginys – Lietuvos jaunimo dienos 2017. Jos…

Ar kaltas lietuvių santūrumas?

Autorius Kun. Marius Talutis Šaltinis punskas.pl, 2015 04 17   Sigitas Birgelis: Kodėl tiek mažai mūsų tautiečių Katalikų Bažnyčia yra iškėlusi į…

Nepigiai atsieina kankinio vainikas

Autorius Kun. Vaclovas Aliulis MIC Šaltinis Bažnyčios žinios, 1999 06 30, Nr. 12     Šventasis Tėvas Jonas Paulius II šių metų…

Dėl palaimintosios Jadvygos kanonizacijos

Autorius Kun. Paulius Rabikauskas SJ Šaltinis Bažnyčios žinios, 1996 12 30   Lenkijos vyskupai deda pastangas kanonizuoti pal. Jadvygą Jogailienę. Kviečiami ir…