Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing SESUO  MED. M. DR. DOC.  DANĖ AGOTA  ŠLAPKAUSKAITĖ SJE

SESUO MED. M. DR. DOC. DANĖ AGOTA ŠLAPKAUSKAITĖ SJE

 

Danė Agota Šlapkauskaitė gimė 1941 m. Kauno rajone, Tvarkiškių kaime. 1958 m. baigė Kauno Komjaunimo vidurinę mokyklą. 1960 – 1966 m. studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete, įgijo gydytojo kvalifikaciją. 1966 – 1980 m. dirbo Radviliškio centrinėje ligoninėje pediatre. Kelis kartus tobulinosi Vilniaus universiteto Gydytojų tobulinimosi fakultete. Palaikydama ryšius su Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutu, dirbo mokslinį darbą. 1980 m. vasario 26 d. apgynė disertaciją „Vaikų ir paauglių tuberkuliozės epidemiologija, esant skirtingai profilaktinio darbo organizacijai” ir įgijo medicinos mokslų kandidato laipsnį.

Nuo 1981 m. pradžios dirbo moksline bendradarbe Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institute Vilniuje. Tobulinosi Charkove, Maskvoje, Vokietijoje (1991 m.), Austrijoje (1997 m.). Vaikų tuberkuliozės klausimais skaitė daug pranešimų respublikinėse konferencijose, keletą tarptautinėse. Yra parašiusi apie 150 mokslinių straipsnių, monografiją „Vaikų tuberkuliozė” (1997 m.), kelias dešimtis populiarių straipsnių, keletą metodinių rekomendacijų. Skaitydavo paskaitas tuberkuliozės tema Gydytojų tobulinimosi fakulteto klausytojams. Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programos bendraautorė (vaikų tuberkuliozės tema).

Nuo 1966 m. – LR ftiziatrų mokslinės draugijos narė, vėliau ir valdybos narė, kurį laiką Tarptautinės draugijos kovai su tuberkulioze narė, Europos respiratologų draugijos narė, pastaraisiais metais – Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos narė. Priklausė ir ne mokslinėms organizacijoms: Lietuvių katalikų mokslo akademijai, Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijai.

Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Šiaulių universitete Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete Medicinos pagrindų katedroje (dabar Sveikatos studijų katedra), dėstė vaiko sveikatos, fiziologijos, anatomijos, dvasinės sveikatos ir kitus kursus būsimiems pedagogams, dalyvavo mokslinio tyrimo darbe. Nuo 2001 iki 2006 m. vadovavo Medicinos pagrindų katedrai.

Buvo aktyvi akademinėje bei mokslinėje veikloje. Taip pat visą savo gyvenimą buvo Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė.

Savo pareigingumu, dvasingumu, nuoširdumu ir meile Danė Agota Šlapkauskaitė pelnė universiteto akademinės bendruomenės bei visų ją pažinojusių žmonių didelį autoritetą ir pagarbą bei meilę. Viename savo negausių interviu spaudai, ji teigė: „… jeigu galiu pasidalyti žiniomis, patirtimi, jeigu galiu kitą palydėti tiesos link, tai man teikia džiaugsmo …”. Tokia ji liks mūsų atmintyje: skleidžianti meilę ir gėrį.

PRO MEMORIA… Po ilgos ir nelygios kovos su klastinga liga mus paliko sesuo Danė Agota Šlapkauskaitė. Visuomet pasitempusi, gera, besišypsanti. Iš šalies atrodė, kad viskas jai paprasta, lengva ir nėra neįveikiamų užduočių tiek darbe, tiek gyvenime. Visada norisi, kad tai, kas gražu ir gera, tęstųsi amžinai. Vejame nuo savęs mintis, kad žmonės, kurie mums brangūs ir mieli, vieną dieną išeis… Ji mylėjo žmones ir žmonės mylėjo ją. Net mirtina liga nesugebėjo tos šviesos atimti iš Danės Agotos Šlapkauskaitės, iš mūsų Danutės…

 

Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto bendruomenė

http://www.su.lt/sgnsf/naujienos/11299-pro-memoria

http://www.su.lt/sgnsf/naujienos