Ses. Helenos Majevskos pėdomis

Pradinis/Ištikimi Kristui/Ses. Helena Majevska/Ses. Helenos Majevskos pėdomis

Ses. Helenos Majevskos pėdomis – virtuali pilgriminė kelionė Vilniuje. Vilnius 2021
Scenarijus ir atlikėjai: Alicija Dacevič Teresa Vorobej Albert Volk Rita Gvazdaitytė
Filmavimas ir montažas Joana Božerodska Roman Nedzvecki Filmavimas su dronu Kšyštof Urbanovič Tomaš Božerocki
Rėmėjai: Lenkijos Respublikos ambasada ir Vilniuje Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras.
Malda prašant, kad ses. Helena Majevska būtų paskelbta palaimintąja
Dieve, apstus malonės ir ištikimybės,
Tu apreiški save kaip gailestingumo Tėvą ir dosniai teiki gailestingumą visiems, kurie Tavęs šaukiasi.
Tu pašaukei Angelų seserų kongregacijos seserį Heleną Majevską, kad, gyvendama Tavo malonės šviesoje
ir likdama pasislėpusi nuo pasaulio, taptų tylia Tavo gailestingumo skleidėja ir remtų šventosios sesers Faustinos Kovalskos
ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos apaštalinę misiją. Šlovindami Tavo gailestingumą, su pasitikėjimu prašome Tave,
Viešpatie, priimti seserį Heleną į Bažnyčios palaimintųjų būrį. Padėk mums ir tiems, už kuriuos meldžiamės, prašydami šventųjų
Tavo gailestingumo apaštalų užtarimo, kad per Tavo malonę rastume prieglobstį gailestingiausioje
Tavo Sūnaus Širdyje, šlovintume Tavo gailestingumą ir liudytume jį darbais.
Bažnyčios vadovybės leista melstis privačiai.
Balstogė, 2019 m. vasario 6 d., Nr. 86/19/A
Angelų seserų kongregacija:
Rugių g. 22 08419 Vilnius tel. 00370/5/270 11 77