Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Tėvą Stanislovą OFM Cap.

Pradinis/Ištikimi Kristui, Mediateka, Tėvas Stanislovas OFM Cap (Algirdas Mykolas Dobrovolskis)/Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Tėvą Stanislovą OFM Cap.

 

Tėvas Stanislovas buvo garsus Lietuvoje kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas. Apie šį šviesaus atminimo dvasininką pasakoja jį prisimenantys Valdas, Ramūnas ir brolis kapucinas Vincentas Tamošauskas. Laidą veda Aušra Keliuotytė.