Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Lietuvos šviesuoliai. Laida apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį SJ

Lietuvos šviesuoliai. Laida apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį SJ

Šaltinis Marijos Radijas, 2022 08 10

 

Laida apie šviesios atminties kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį. Laidoje kalba ses. Gerarda Šuliauskaitė SJE, ses. Gema Jadvyga Stanelytė SJE, ses. Aloyza Malinauskaitė SJE, Sidabravo parapijos zakristijonas, tikybos ir muzikos mokytojas Eugenijus Janeliūnas.