Lietuvos šviesuoliai. Laida apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį SJ

Pradinis/Ištikimi Kristui/Kun. Pranciškus Masilionis SJ/Lietuvos šviesuoliai. Laida apie kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį SJ
Laida apie šviesios atminties kunigą, poetą, jėzuitą Pranciškų Masilionį. Laidoje kalba ses. Gerarda Šuliauskaitė SJE, ses. Gema Jadvyga Stanelytė SJE, ses. Aloyza Malinauskaitė SJE, Sidabravo parapijos zakristijonas, tikybos ir muzikos mokytojas Eugenijus Janeliūnas.