Kurtuvėnuose prisimintas Tėvas Stanislovas

 

 

Kurtuvėnuose skambėjo literatūriniai tekstai, skirti Tėvui Stanislovui, ir jo paties prisiminimai bei pamokslai. Tėvas Stanislovas buvo mažutėlių tarnas. Labai simboliška, kad ši literatūrinė- muzikinė kompozicija nuskambėjo Kurtuvėnuose būtent minint vargdienių dieną. Šv. Jokūbo parapijos Kunigas Marius Dyglys plačiau papasakojo apie vienuolių Kapucinų  šių dienų veiklą ir jų kilnų tikslą Tėvą Stanislovą paskelbti Dievo tarnu ir pradėti beatifikacijos bylą. Bazilionų mėgėjų teatras minėdamas Kapucinų vienuolio, pamokslininko, Lietuvos šviesuolio 100- metį prisideda prie gerosios žinios skleidimo.