Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Gerumo ženklas – ant pašto balandžio sparnų
Iš kairės: M.K.Čiurlionio muziejaus dailininkas architektas, muziejininkas ir kolekcininkas Gediminas Karpavičius, Lietuvos filatelistų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narys sekretorius Vladas Miežanskas, VDU docentė humanitarinių mokslų daktarė Joana Misevičienė, Senojo pašto viršininkė Loreta Valaitienė, Kardinolo V.Sladkevičiaus muziejaus direktorė Irena Petraitienė

Gerumo ženklas – ant pašto balandžio sparnų

Autorius Džiuljeta Kulvietienė
Šaltinis XXI amžius, Nr.66 (1170), 2003 08 27

 

Kardinolui Vincentui Sladkevičiui rugpjūčio 20 dieną būtų suėję tik 83 metai, bet jo nebėra jau treji metai… Šiemet sukako penkeri metai, kai kardinolas apdovanotas Vytauto Didžiojo pirmojo laipsnio ordinu, ir dešimt metų, kai jam buvo suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas, o prieš penkiolika metų popiežius Jonas Paulius II pakėlė V.Sladkevičių Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Šiais metais kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinis butas–muziejus Kaune išleido pirmąją savo knygą „Padaryk mane gerumo ženklu“, kurią sudarė šio muziejaus direktorė Irena Petraitienė. Daug renginių vyko šiemet muziejuje, dar daugiau jų – direktorės mintyse ir planuose. 83–iąją kardinolo V.Sladkevičiaus gimimo dieną muziejaus direktorė buvo pasirengusi paminėti tyliai, be didelių iškilmių. „Kad neatsibostume vasarojantiems žmonėms savo renginiais. Kas ateis į muziejų, tą priimsime, nors pirmame pastato aukšte vis dar vyksta remontas“, – sakė I.Petraitienė.

Kolekcininkų muziejui padovanoti vokai su kardinolo atvaizdu ir naujuoju pašto ženklu
„Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000)“, antspauduoti kardinolo gimtadienio ir pašto ženklo išleidimo data
Ričardo Šaknio nuotraukos

Rugpjūčio 20 dieną direktorės planus maloniai pakoregavo Lietuvos paštas, išleidęs vieno lito vertės E.Prostovo sukurtą pašto ženklą su užrašu „Kard. Vincentas Sladkevičius (1920 – 2000)“ bei voką su kardinolo V.Sladkevičiaus herbo atvaizdu, kurio autorius – monsinjoras J.Antanavičius, apipavidalino dailininkas V.Jasanauskas. Vilniaus ir Kauno centrinių paštų filatelijos parduotuvėse buvo galima įsigyti šių Lietuvos pašto leidinių ir čia pat gauti pašto antspaudą su kardinolo gimtadienio data. Vėliau pašto ženklą ir voką bus galima įsigyti bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje, bet jau be rugpjūčio 20–osios antspaudo.

Šia proga į Kardinolo V.Sladkevičiaus muziejų atskubėjo M.K.Čiurlionio muziejaus dailininkas architektas, muziejininkas ir kolekcininkas Gediminas Karpavičius, Lietuvos filatelistų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narys sekretorius Vladas Miežanskas ir padovanojo muziejui ką tik dienos šviesą išvydusius Lietuvos filatelijos reliktus. Direktorė džiūgavo, kad toks netikėtai šventiškas ir visoje Lietuvoje iškilmingai paminėtas kardinolo V.Sladkevičiaus gimtadienis. Su sveikinimais atskubėjo ir Senojo pašto viršininkė Loreta Valaitienė, VDU docentė humanitarinių mokslų daktarė Joana Misevičienė, dirbanti Anglų kalbos filologijos katedroje, ją kardinolas vadino savo anglų kalbos mokytoja. „Nors tai netiesa, – gynėsi dėstytoja. – Kardinolas ir be manęs puikiai kalbėjo angliškai“. O susibičiuliavo kardinolas ir anglų kalbos specialistė atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą Kaune.
Dar daug įvairių istorijų norėjosi prisiminti susirinkusiesiems į šią gimtadienio popietę, į kurią tarsi pats kardinolas būtų sukvietęs žmones…