Lietuvos vaikų šventumo garsas

DIEVO TARNAI

Asmenų sąrašas

Vakaras su knyga: Povilas Mataitis „Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje“

Vakaras su knyga: Povilas Mataitis „Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje“

Autorius Povilas Mataitis Šaltinis Leidykla "Saulės delta", Šiauliai, 2013   Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato režisieriaus, choro dirigento Povilo Mataičio knygoje „Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje“ apžvelgiamas krašto šviesuolių pasipriešinimas sovietų

2022-05-05
Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (1)

Kanauninkas V. Dambrauskas – Palaiminimo byla (1)

Autorius Jonas Kiriliauskas Šaltinis Šiaulių kraštas, 2022 05 02   Skaitytojams svarbu ir verta priminti žmogų, kunigą, garbės kanauninką Vaclovą Dambrauską (1878–1941), kuriam yra pradėta beatifikacijos byla. Buvęs Kuršėnų klebonas gali būti

2022-05-02
Antanas Pocius “Partizanų kapelionas kun. Algirdas Mocius”, leidykla “Naujasis lankas”, Kaunas, 2011

Antanas Pocius “Partizanų kapelionas kun. Algirdas Mocius”, leidykla “Naujasis lankas”, Kaunas, 2011

Autorius Antanas Pocius Šaltinis Leidykla "Naujasis lankas", Kaunas, 2011 Knygą galima skaityti čia:

2022-05-01
Sukanka 113 metų, kai gimė katalikė, pasaulietė, mokytoja, ateitininkė Adelė Dirsytė (1909-1955)

Sukanka 113 metų, kai gimė katalikė, pasaulietė, mokytoja, ateitininkė Adelė Dirsytė (1909-1955)

Šaltinis bernardinai.lt, 2022 04 15   Šiandien, Didįjį Penktadienį, sukanka 113 metų, kai gimė katalikė pasaulietė, mokytoja ateitininkė Adelė Dirsytė (1909-1955). 1946 m. kovo 6 d., apkaltinta antisovietine veikla, buvo suimta

2022-04-15
Aukštieji idealai, vilkų įstatymais pasmerkti

Aukštieji idealai, vilkų įstatymais pasmerkti

Autorius Paulius Petronis Šaltinis Išleido LCF spaustuvė, Vilnius, 2000   KANKINYS KUN. S.RIMKUS (1940 m. rugpjūčio 6 dienos auka) Šioje apybraižoje parodoma 1940 metų kražiečių kankinystės istorija. Iš jos aiškiai matyti, kokių

2022-04-09
Marijos radijas, laida “Aktualijos”. Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas

Marijos radijas, laida “Aktualijos”. Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas

Šaltinis Marijos radijas, 2022 03 28   Prisimenant Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno mirties 75 -ųjų metinių dieną kviečiame pasiklausyti kunigo beatifikacijos bylos postulatoriaus kunigo Vitalijaus Kodžio ir jo bendraminčių

2022-03-28
Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos

Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos

Autorius kun. Vytautas Ripinskis Šaltinis Šiaulių vyskupijos informacija, 2022 03 06   Šiandien mano širdis džiaugiasi! Prieš kelias dienas kilusi mintis tapo realybe…   Vakar, pirmąjį gavėnios sekmadienį, po šv. Mišių su

2022-03-06
Filmas “Marija Kaupaitė”

Filmas “Marija Kaupaitė”

Šaltinis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilika, 2022 03 04    Panevėžio vyskupijoje, Ramygalos parapijoje, gimusi Kazimiera Kaupaitė Amerikoje įkuria vienuoliją, kurios globėju pasirenka šv. Kazimierą. Švenčiant Panevėžio vyskupijos

2022-03-04
Liudijimais ir knyga Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė

Liudijimais ir knyga Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė

Autorius kun. Nerijus Pipiras Šaltinis Kauno arkivyskupijos informacija, 2022 02 28   2022 m. vasario 28 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta Grasildos Reinys knyga „Adelė Dirsytė“, iliustruota Rūtos Onos Čigriejūtės.

2022-02-28
Virtuali paroda „Kunigui Stanislovui Rimkui (1912-1942) atminti“

Virtuali paroda „Kunigui Stanislovui Rimkui (1912-1942) atminti“

Šaltinis Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, 2022 01 17   Stanislovas Rimkus gimė 1912 m. sausio 2 d. Pašlynio kaime (Šilalės r.). Buvo jauniausias  5 vaikų šeimoje – turėjo brolį

2022-01-17
Kaune įvyko Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties minėjimas

Kaune įvyko Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties minėjimas

Šaltinis laikmetis.lt, 2022 01 05   Sausio 4 dienos vakare Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 78 – osios metinės. Ta proga iškilmingas Šv. Mišias

2022-01-05
Ar šventasis gali būti lietuvis?

Ar šventasis gali būti lietuvis?

Autorius kun. Robertas Urbonavičius Šaltinis bernardinai.lt, 2022 01 04   Skirta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 78-osioms kankinystės metinėms Juokais sakoma: jei svajoji po mirties būti paskelbtas šventuoju, pirmiausia turėtum gimti italu

2022-01-04
Dievo Tarnaitė – nelaimingųjų globėja

Dievo Tarnaitė – nelaimingųjų globėja

Autorius Vitalija Jalianiauskienė Šaltinis Sekundė, 2021 12 25 2022 metų sausio pradžioje minėjome vienuolės, medikės, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos steigėjos, Panevėžio vargšų globėjos, karo metais – žydų gelbėtojos Marijos Rusteikaitės 130-ąsias

2021-12-25
Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Šaltinis Šiaulių Šv. Jurgio parapija, 2021 11 27   Gimė 1896 m. spalio 10 d. Kunigu įšventintas 1925 m. birželio 14 d. Klebonavo Kurtuvėnuose. 1934 m. atkeltas į Šiaulius. Dirbo Šiaulių

2021-11-27
Dievo tarnas – dovana Panevėžiui

Dievo tarnas – dovana Panevėžiui

Autorius Vitalija Jalianiauskienė Šaltinis Sekundė, 2021 11 27   Žmogaus gyvenimo vertės jo pragyventi metai nenusako – kartais užtenka visai nedaug laiko dvasios turtams atsiskleisti, pasiaukojančią meilę tėvynei ir žmonėms išreikšti. Kunigo

2021-11-27
Prisimenant vyskupą, kankinį Vincentą Borisevičių

Prisimenant vyskupą, kankinį Vincentą Borisevičių

Autorius kun. Donatas Litvinas Šaltinis bernardinai.lt, 2021 11 18   1946 m. lapkričio 18 dieną, lygiai prieš 75 metus, sušaudytas Telšių vyskupas – kankinys Vincentas Borisevičius. Šiandien, kai šio Dievo tarno beatifikacijos

2021-11-18
Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos

Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos

Autorius Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Šaltinis Panevėžio vyskupijos informacija, 2021 11 10   Brangūs broliai seserys, visi gerai pamename, kad 2021 m. birželio 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko iškilmingas Tribunolo posėdis, kurio

2021-11-10
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Ignacą Štachą

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Ignacą Štachą

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2021 11 03   Kviečiame pasiklausyti laidos apie Dievo Tarną kunigą Ignacą Štachą. Apie šį žymų blaivybės pradininką Lietuvoje, švietėją, uolų Žemaitijos kleboną, kuriam

2021-11-03
Visų Šventųjų iškilmių proga – apie Dievo Tarnaitę Barborą Žagarietę

Visų Šventųjų iškilmių proga – apie Dievo Tarnaitę Barborą Žagarietę

Šaltinis Šiaulių vyskupijos informacija, 2021 11 01   IstoriškumasRemiantis istoriniais tyrimais, Barbora Žagarietė gimė XVI amžiaus antroje pusėje, pasižymėjo herojiškomis krikščioniškomis dorybėmis, mirė išsaugodama meilę Dievui ir artimui. Jos vardu pavadintas kalnelis,

2021-11-01
Rankraščiuose – prisiminimai apie kun. Stanislovą Rimkų

Rankraščiuose – prisiminimai apie kun. Stanislovą Rimkų

Autorius Jurgita Gustytė - Ivinskienė Šaltinis Kelmės rajono laikraštis "Bičiulis", 2021 10 29   Teko domėtis Kražių skerdynių (1893 m.) ir Kražių parapijos vikaro kankinio Stanislovo Rimkaus (1912 – sušaudytas 1942 m.

2021-10-29