Lietuvos vaikų šventumo garsas

DIEVO TARNAI

Asmenų sąrašas

Elenos Spirgevičiūtės istorija. Kilnus gyvenimas ir nepalaužiamas pasirinkimas

Elenos Spirgevičiūtės istorija. Kilnus gyvenimas ir nepalaužiamas pasirinkimas

Autorius Nomeda Bepirštytė, Benita Mincevičiūtė Šaltinis XFM radijas, 2023 03 16   Tarpukario Kauno skautės Elenos Spirgevičiūtės istorija pokariu buvo žinoma Lietuvos visuomenei, o sovietmečiu pasakojama tik slapta, skaitomas jos dienoraštis, lankomas

2023-03-16
Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Autorius Karolina Balmiškė Šaltinis Mano kraštas, 2023 03 12     Istorija į mūsų širdis gali pasibelsti pačiais įvairiausiais keliais. Ji į mus gali prabilti iš knygos puslapių, iš pasakojimų, iš susitikimų

2023-03-12
Popiežiaus akiratyje – dar vienas lietuvis

Popiežiaus akiratyje – dar vienas lietuvis

Autorius Danas Nagelė Šaltinis Respublika, 2023 03 06   Romoje šiuo metu vyksta byla dėl jau trečio lietuvio pripažinimo palaimintuoju - kunigo Alfonso Lipniūno. Galutinį žodį tars pats popiežius Pranciškus. „Vakaro žinios"

2023-03-06
Adelė, slapta vaikų draugė

Adelė, slapta vaikų draugė

Autorius Sesuo Danguolė Gervytė RA Šaltinis Artuma, 2023 02 23   Adelė, slapta vaikų draugė – taip Adelė Dirsytė pasirašydavo laiškus iš tremties sūnėnams ir dukterėčiai. Ji, būsima šventoji, ir dabar yra vaikų

2023-02-23
Tremtinių maldaknygei „Marija, gelbėk mus“ – 70

Tremtinių maldaknygei „Marija, gelbėk mus“ – 70

Autorius kun. Nerijus Pipiras Šaltinis laikmetis.lt, 2023 02 22   Vasario 16 d. sukako 70 metų nuo tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ pasirodymo. Šis jubiliejus daug kam prasprūdo pro akis. Visgi

2023-02-22
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą Algirdą Mocių

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą Algirdą Mocių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2023 02 22   Apie kunigą Algirdą Mocių kalba kun. Robertas Grigas, o kunigo brolio prisiminimus skaito Mindaugas Zimkus. Laidą klausyti šioje nuorodoje: Lietuvos šviesuoliai

2023-02-22
ARCHIMANDRITAS ANDRIUS CIKOTA MIC

ARCHIMANDRITAS ANDRIUS CIKOTA MIC

Autorius Arūnas Kapsevičius Šaltinis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, 2023 02 12   Palaimintojo Jurgio Matulaičio atnaujintoje Marijonų vienuolijoje, jo globoje, buvo užauginta daug iškilių vienuolių savo darbais ir tarnyste nusipelniusių

2023-02-12
Kun. Stanislovas Pijus Rimkus. Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

Kun. Stanislovas Pijus Rimkus. Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

Autorius Audronė Juozauskienė Šaltinis laikmetis.lt, 2023 01 15     Sausio 15-ąją minime kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus, pirmojo 1940 m. komunistų areštuoto Lietuvos katalikų kunigo, be kaltės suimto ir nukankinto sovietiniuose kalėjimuose,

2023-01-15
Dievo Tarno arkivysk. J. Ciepliako kelias į Vilniaus Šv. Stanislovo katedrą

Dievo Tarno arkivysk. J. Ciepliako kelias į Vilniaus Šv. Stanislovo katedrą

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2017 12 15     Baigiantis palaimintojo Teofiliaus metams, prasminga prisiminti, jog sukanka 160 m., kai 1857 m. rugpjūčio 17 d. Lenkijoje, Aukštutinės Silezijos metropolijos Dombrova Gurniče

2023-01-15
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Romoje

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Romoje

Šaltinis Telšių vyskupijos kurijos informacija, 2023 01 14     2023 m. sausio 9-11 dienomis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigas Donatas Litvinas lankėsi Romoje. Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje buvo aukojamos

2023-01-14
Branginti gerą vardą

Branginti gerą vardą

Autorius Janina Bucevičė Šaltinis Telšių žinios, 2022 12 06     Šaltokas 1944 metų kovo 4 dienos vakaras. Nutilo ingreso šurmulys, išsivažinėjo, išsivaikščiojo svečiai. Vyskupas Vincentas Borisevičius, stovėdamas prie ištuštėjusios vyskupų rūmų

2023-01-11
Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie Dievo Tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę

Marijos radijas. Laida “Katechezė” apie Dievo Tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę

Šaltinis Marijos radijas, laida "Katechezė", 2023 01 03     Šiandien tikintieji prisimena ir Bažnyčios pripažinimo palaimintąja meldžia Elenai Spirgevičiūtei. Laidoje girdėsite ištraukas iš šios Dievo tarnaitės dienoraščio. Skaito Raimonda Šukytė.    [audio

2023-01-03
Pristatyta knyga apie kanauninką Vaclovą Dambrauską

Pristatyta knyga apie kanauninką Vaclovą Dambrauską

Šaltinis Šiaulių rajono savivaldybės informacija, 2022 12 01     Gruodžio 1-ąją Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, vadovaujamas Vidos Ragauskienės, pakvietė į naujausios istoriko, Šiaulių rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus

2022-12-01
Katechezė. Dievo Tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius.

Katechezė. Dievo Tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius.

Šaltinis Marijos radijas, laida "Katechezė", 2022 11 30     Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius paliko ryškų pėdsaką Lietuvos dvasiniame gyvenime. Jo žodis aktualus ir šiandien. Kviečiame pasiklausyti ištraukų iš vyskupo laiškų,

2022-11-30
Šventasis, vaikščiojęs po Panevėžį

Šventasis, vaikščiojęs po Panevėžį

Autorius Daiva Baronienė Šaltinis Sekundė, 2022 11 19   Metai kiti – ir pasaulis turės ne tik daugelio pamėgtus šventuosius Pranciškų bei Antaną, o ir visą kitą didžiulę jų komandą. Tarp visos

2022-11-19
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną vyskupą Vincentą Borisevičių

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną vyskupą Vincentą Borisevičių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2022 11 16   Laidoje kviečiame prisiminti Dievo Tarną vyskupą Vincentą Borisevičių. Apie šį šviesų dvasininką pasakoja kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras kunigas Kęstutis Žemaitis ir

2022-11-16
Kunigas Alfonsas Lipniūnas degė tikėjimo ugnimi

Kunigas Alfonsas Lipniūnas degė tikėjimo ugnimi

Šaltinis Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 2022 11 14   Alfa – tokiu maloniu vardu vadino kunigą Alfonsą Lipniūną jį supę artimi žmonės, jaunimas, su kuriais jis dalijosi gyvenimo džiaugsmu ir išmintimi.

2022-11-14
Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Šaltinis Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka, 2022 11 11   2022 m. lapkričio 10 d. 17.15 val. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje vyko ypatingas vakaras tikinčiųjų bendruomenei – knygos „Alfa“ sutiktuvės.

2022-11-11
Televizijos laida Menora: A. Lipniūno apdovanojimas (po mirties)

Televizijos laida Menora: A. Lipniūno apdovanojimas (po mirties)

Šaltinis LRT.lt, laida „Menora”, 2022 10 09   Menora. Apdovanojimai žydų gelbėtojams bei Alano J. Bravos giminaičių paieškos ir pirmas apsilankymas Lietuvoje Ved. Donatas Valančiauskas A. Lipniūno apdovanojimas (po mirties) įraše

2022-10-09
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Stanislovą Pijų Rimkų

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie Dievo Tarną kunigą Stanislovą Pijų Rimkų

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2022 09 28 Kunigas Stanislovas Pijus Rimkus - šviesaus atminimo kunigas kankinys, kuriam pradėtas beatifikacijos procesas. Kviečiame pasiklausyti jo giminaitės vargonininkės, giesmių kūrėjos ir atlikėjos Audronės

2022-09-28