Lietuvos vaikų šventumo garsas

DIEVO TARNAI

Asmenų sąrašas

Kas ji Marija Kazimiera Kaupaitė?

Kas ji Marija Kazimiera Kaupaitė?

Šaltinis laikmetis.lt, 2023 04 30   Marija Kazimiera Kaupaitė nuveikė daug – ji taip sėkmingai steigė mokyklas ir ligonines Ilinojaus ir Pensilvanijos valstijose, kad Lietuvos valdžia paprašė taip pat gimtinėje steigti

2023-05-01
Kaune minint Adelės Dirsytės gimtadienį – naujai pasakojama šventumo istorija

Kaune minint Adelės Dirsytės gimtadienį – naujai pasakojama šventumo istorija

Šaltinis Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, 2023 04 15   Šiemet išleista knyga „Adelė Dirsytė. Slapta vaikų draugė“ sužadino naują Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės pažinimo bangą, nuvilnijusią per eilę susitikimų-knygos pristatymų, vykusių

2023-04-15
Į ateitį Marijos Rusteikaitės gatve

Į ateitį Marijos Rusteikaitės gatve

Autorius Vitalija Jalianiauskienė Šaltinis Sekundė, 2023 04 09   Kadaise Molainių gatve vadintoje dabartinėje J. Tilvyčio gatvėje Panevėžio vargdieniai rasdavo pagalbą, paguodą ir prieglobstį. Čia veikė ne viena prieglauda, buvo ir vargšų

2023-04-09
Didvyriai Lietuvoje: Adelės Dirsytės istorija

Didvyriai Lietuvoje: Adelės Dirsytės istorija

Šaltinis Šiluvos piligrimų centras, 2023 04 05     „Adelė. Slapta vaikų draugė“ – tai jau antroji, tačiau tikėtina ne paskutinė autorių s. Danguolės Gervytės ir dailininkės Jūratės Tamošiūnaitė-Karašauskienė knyga. Apie

2023-04-05
AR BUS BEATIFIKUOTAS ARKIVYSKUPAS JANAS CIEPLAKAS – IŠTIKIMAS KATALIKŲ BAŽNYČIOS TEISIŲ GYNĖJAS RUSIJOJE?

AR BUS BEATIFIKUOTAS ARKIVYSKUPAS JANAS CIEPLAKAS – IŠTIKIMAS KATALIKŲ BAŽNYČIOS TEISIŲ GYNĖJAS RUSIJOJE?

Autorius Kun. Krzysztof Pożarski Šaltinis krzysztofpozarski.com, 2023 04 04   Mogiliavo arkivyskupijos Rusijoje apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Jano Cieplako 95-osios mirties metinės, kurios sukako 2021 m., buvo gera proga atnaujinti užmirštą jo beatifikacijos

2023-04-04
Rusijos katalikai paminėjo kankinio mirties 100-ąsias metines

Rusijos katalikai paminėjo kankinio mirties 100-ąsias metines

Šaltinis Vatican News, 2023 04 03   Kovo 31 d. Maskvos katalikų katedroje per Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas Paolo Pezzi, buvo prisimintas katalikų kunigas Konstantinas Budkiewiczius, minint 100-ąsias sovietų valdžios jam

2023-04-03
Ganytojo žodis. Laida apie Dievo Tarną kun. Alfonsą Lipniūną

Ganytojo žodis. Laida apie Dievo Tarną kun. Alfonsą Lipniūną

Šaltinis Marijos radijas, laida „Ganytojo žodis, 2023 03 28   Artėjant kovo 28-ajai dienai, kai meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju, kviečiame pasiklausyti Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko pasakojimo apie

2023-03-28
Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį

Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį

Šaltinis LRT.lt, 2023 03 26   Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį: Romoje jau pažengęs kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos procesas.  Jis tarpukario Lietuvoje garsėjo pamokslais, stojo ginti žydų, už

2023-03-26
Vilniuje vyko konferencija-minėjimas kunigui A. Lipniūnui atminti

Vilniuje vyko konferencija-minėjimas kunigui A. Lipniūnui atminti

Šaltinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 03 25   2023 m. kovo 17 d., Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko konferencija-minėjimas

2023-03-25
Trumpas kunigo Alfonso Lipniūno veiklos nepriklausomoje  Lietuvoje dešimtmetis (1930-1940 m.): aistra mokytis ir mokyti

Trumpas kunigo Alfonso Lipniūno veiklos nepriklausomoje Lietuvoje dešimtmetis (1930-1940 m.): aistra mokytis ir mokyti

Autorius dr. Regina Laukaitytė Šaltinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 03 24   Gavusi kvietimą perskaityti pranešimą apie Alfonso Lipniūno veiklą nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu pamaniau, kad pirmiausia iškylantis jo

2023-03-24
Vladas Mažonas MIC. Kelias į altorių garbę

Vladas Mažonas MIC. Kelias į altorių garbę

Šaltinis Vatican News, 2023 03 20   Šventųjų skelbimo dikasterija įgaliojo Marijonų kongregaciją pradėti penkių jos narių beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Vienas iš jų – lietuvis kankinys Dievo tarnas t. Vladas Mažonas

2023-03-20
Balandžio 15 d. – pasižymėkite šią datą!

Balandžio 15 d. – pasižymėkite šią datą!

Šaltinis Vatican News, 2023 03 16   Balandžio 15 diena šiemet sutampa su Velykų oktavos šeštadieniu ir Dievo gailestingumo sekmadienio – Atvelykio – išvakarėmis. Tą dieną užsienio lietuvių bendruomenėse Romoje ir

2023-03-16
Elenos Spirgevičiūtės istorija. Kilnus gyvenimas ir nepalaužiamas pasirinkimas

Elenos Spirgevičiūtės istorija. Kilnus gyvenimas ir nepalaužiamas pasirinkimas

Autorius Nomeda Bepirštytė, Benita Mincevičiūtė Šaltinis XFM radijas, 2023 03 16   Tarpukario Kauno skautės Elenos Spirgevičiūtės istorija pokariu buvo žinoma Lietuvos visuomenei, o sovietmečiu pasakojama tik slapta, skaitomas jos dienoraštis, lankomas

2023-03-16
Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Knygelė, kviečianti pakeliauti po Lietuvą Adelės Dirsytės pėdomis

Autorius Karolina Balmiškė Šaltinis Mano kraštas, 2023 03 12     Istorija į mūsų širdis gali pasibelsti pačiais įvairiausiais keliais. Ji į mus gali prabilti iš knygos puslapių, iš pasakojimų, iš susitikimų

2023-03-12
Popiežiaus akiratyje – dar vienas lietuvis

Popiežiaus akiratyje – dar vienas lietuvis

Autorius Danas Nagelė Šaltinis Respublika, 2023 03 06   Romoje šiuo metu vyksta byla dėl jau trečio lietuvio pripažinimo palaimintuoju - kunigo Alfonso Lipniūno. Galutinį žodį tars pats popiežius Pranciškus. „Vakaro žinios"

2023-03-06
Adelė, slapta vaikų draugė

Adelė, slapta vaikų draugė

Autorius Sesuo Danguolė Gervytė RA Šaltinis Artuma, 2023 02 23   Adelė, slapta vaikų draugė – taip Adelė Dirsytė pasirašydavo laiškus iš tremties sūnėnams ir dukterėčiai. Ji, būsima šventoji, ir dabar yra vaikų

2023-02-23
Tremtinių maldaknygei „Marija, gelbėk mus“ – 70

Tremtinių maldaknygei „Marija, gelbėk mus“ – 70

Autorius kun. Nerijus Pipiras Šaltinis laikmetis.lt, 2023 02 22   Vasario 16 d. sukako 70 metų nuo tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ pasirodymo. Šis jubiliejus daug kam prasprūdo pro akis. Visgi

2023-02-22
Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą Algirdą Mocių

Marijos radijas. Laida „Lietuvos šviesuoliai” apie kunigą Algirdą Mocių

Šaltinis Marijos radijas, laida „Lietuvos šviesuoliai”, 2023 02 22   Apie kunigą Algirdą Mocių kalba kun. Robertas Grigas, o kunigo brolio prisiminimus skaito Mindaugas Zimkus. Laidą klausyti šioje nuorodoje: Lietuvos šviesuoliai

2023-02-22
Archimandritas Andrius Cikota MIC

Archimandritas Andrius Cikota MIC

Autorius Arūnas Kapsevičius Šaltinis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, 2023 02 12   Palaimintojo Jurgio Matulaičio atnaujintoje Marijonų vienuolijoje, jo globoje, buvo užauginta daug iškilių vienuolių savo darbais ir tarnyste nusipelniusių

2023-02-12
Kun. Stanislovas Pijus Rimkus. Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

Kun. Stanislovas Pijus Rimkus. Širdis Kristui, darbas Bažnyčiai

Autorius Audronė Juozauskienė Šaltinis laikmetis.lt, 2023 01 15     Sausio 15-ąją minime kunigo Stanislovo Pijaus Rimkaus, pirmojo 1940 m. komunistų areštuoto Lietuvos katalikų kunigo, be kaltės suimto ir nukankinto sovietiniuose kalėjimuose,

2023-01-15