Lietuvos vaikų šventumo garsas

DIEVO TARNAI

Asmenų sąrašas

Arkivyskupo Mečislovo Reinio kelio į altorių garbę fragmentai

Arkivyskupo Mečislovo Reinio kelio į altorių garbę fragmentai

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, Nr.1 (1105), 2003 01 03    Gruodžio 1 dieną naujus liturginius metus Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia pradėjo pagerbdama Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį,

2003-01-03
Sibiro maldaknygės autorė. Apie mokytoją ir tremtinę Adelę Dirsytę

Sibiro maldaknygės autorė. Apie mokytoją ir tremtinę Adelę Dirsytę

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, Nr.76 (985), 2001 10 10   Tegu tave nors retsykiais aplanko vidaus šilumos diena; Tegu niekados tavęs nepavergia išorinis pasaulis; Tegu tavęs net žūtbūtinių

2001-10-10
Pradedame E. Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą

Pradedame E. Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą

Šaltinis Kauno arkivyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2000 01 15   1999 m. ad limina metu rugsėjo pabaigoje lankydamasis Vatikane, arkivyskupas S. Tamkevičius Šventųjų skelbimo kongregacijai įteikė prašymą pradėti krikščionės pasaulietės Elenos Spirgevičiūtės (gim. 1924

2000-01-15
Adelė Dirsytė: Sibiro malgaknygės autorė

Adelė Dirsytė: Sibiro malgaknygės autorė

Autorius Ses. Ona Mikailaitė Šaltinis Laiškai lietuviams, 1999 11 03   Sibiro maldaknygė mums, išeivijos lietuviams, gerai žinoma. Paslaptingais takais pasiekusi Vakarus, ji pirmą sykį išspausdinta JAV, Putnamo seserų spaustuvėje 1959 m.,

1999-11-03
Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas

Panoramos archyvai. Kunigas Alfonsas Lipniūnas

Šaltinis LRT.lt, 1995 04 02    Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 1930 metais Alfonsas Lipniūnas įšventintas kunigu, vėliau studijavo Prancūzijos universitete ir Paryžiaus Katalikų institute. Po dešimties metų jis tapo Vilniaus Pedagoginio

1995-04-02
BARBORA ŽAGARIETĖ

BARBORA ŽAGARIETĖ

Autorius Algirdas Narbutas Šaltinis Laiškai lietuviams, 1993 m., Nr. 5   Žagarė. Kas ji? Kur jos pradžia, o kur pabaiga? Pradžia. Taip, ji turėjo būti. O pabaiga? Ar miršta miestai? miesteliai? Taip

1993-05-05
Kapelionas

Kapelionas

Autorius Birutė Žymantienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 1991 06 27    

1991-06-27
Dievo Tarnas arkivyskupas Julijonas Steponavičius Žagarėje ir Vilniuje

Dievo Tarnas arkivyskupas Julijonas Steponavičius Žagarėje ir Vilniuje

Autorius kun. Algimantas Keina Šaltinis YouTube socialinis puslapis, 1991 m.     https://youtu.be/UXKZh3uEl_M

1991-04-12
Liudytojai prisimena

Liudytojai prisimena

Autorius Aldona Kudžmaitė Šaltinis laisve15.lnb.lt, 1991 01 13   Laimink mūsų Tėvynę Lietuvą! Vos tik kelios valandos praėjo nuo pirmųjų, visą Lietuvą sudrebinusių, šūvių prie Vilniaus televizijos bokšto. Tik kelios

1991-01-13
Vilniaus Arkikatedra, sugrąžinimo šv. Mišios 1989 02 05

Vilniaus Arkikatedra, sugrąžinimo šv. Mišios 1989 02 05

Autorius Darius Ramanauskas Šaltinis YouTube socialinis puslapis, 1989 m.  

1989-02-05
MEČISLOVO JUREVIČIAUS TEISMAS

MEČISLOVO JUREVIČIAUS TEISMAS

Šaltinis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Nr. 48   1981 m. kovo 25 d. Šiauliuose, Spindulio 6-10, buvo areštuotas Lietuvos Helsinkio grupės narys Mečislovas Jurevičius. Bute, dalyvaujant ypatingai svarbių bylų tardytojui, justicijos

1981-03-25
Matas Raišupis. “Dabarties kankiniai”, 1972

Matas Raišupis. “Dabarties kankiniai”, 1972

Autorius Matas Raišupis Šaltinis Leidykla "Krikščionis Gyvenime", 1972   Ateitis yra mano. Kristus nugalės. Nugalės ir mano tėvynė Lietuva... Vysk. V. Borisevičiaus žodžiai sovietiniame teisme, paskelbus jam mirties sprendimą. MATAS RAIŠUPIS DABARTIES

1972-05-01
Juozas Prunskis: 15 Lietuvoj sušaudytų kunigų

Juozas Prunskis: 15 Lietuvoj sušaudytų kunigų

Autorius Juozas Prunskis Šaltinis JAV, Čikaga, 1942   Visa širdimi brangindami laisvąją Amerikos šalį, visomis jėgomis paremdami Amerikos ir demokratijų kovą dėl teisingumo ir laisvės pasaulyje, mes drauge prisimename ir pavergtą Lietuvos

1942-01-20