Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas

Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas

Šaltinis budas.lt, 2016 05 28

 

Gegužės 25 d. – Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimo diena.

Nors buvo darbo diena – trečiadienis – į senąją Žagarės bažnyčią sunkiai tilpo visi tikintieji, suvažiavę bene iš visos Šiaulių vyskupijos. Tradiciškai giesmes apie Barborą giedojo Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo sakralinės muzikos ansamblis, vadovė Irena Stripinienė.

Į iškilmes atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo Ekscelencija niekada nepraleidžia DT Barborai Žagarietei skirtų švenčių.

Dalyvavo net 17 Šiaulių vyskupijos kunigų: iš Tytuvėnų, Joniškio, Šiaulių katedros, Lygumų, Skaistgirio, Kriukų, Baisogalos, Pakruojo, Liolių, Rozalimo, Klovainių, Radviliškio, Šaukėnų, Kairių ir kt. parapijų. Kai kurios parapijos gana toli nuo Žagarės. Iš tiesų pamaldumas Žagarės mergelei paplitęs visoje Šiaulių vyskupijoje ir už jos ribų. Šiaulių vyskupijos parapijų bažnyčiose kabo Barboros Žagarietės portretai. Nekantriai laukiama jos paskelbimo palaimintąja.

12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias pilnutėlėje bažnyčioje. Ganytojas kalbėjo apie beatifikacijos bylos sudėtį, nuveiktus darbus, siekius, tikslus. Surinkta ir įvairias kalbas išversta medžiaga, apie stebuklus gautus per Barboros Žagarietės užtarimo malonę. Vyskupas pabrėžė, kad ypatingai reikia bendrų pastangų, visų žmonių sutelkto dėmesio, maldos, kad kuo greičiau Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė būtų paskelbta palaimintąja.

Po šv. Mišių susitikta su beatifikacijos bylos vykdymo nariais, savanoriais, aptarti laukiantys darbai.

Žagariečiai pasinaudojo proga ir pasveikino Šiaulių vyskupą su artėjančiu 40 metų kunigystės jubiliejumi. Sveikino Žagarės parapijos bendruomenė, Žagarės gimnazijos, specialiosios internatinės mokyklos atstovai. Regioninio parko bendruomenė įteikė žaliuojantį medelį – žagarvyšnę. Džiugiai sugiedota sveikinimo giesmė.

Vyskupo paprašyta pašventinti sūpynes. Šalia senosios Žagarės bažnyčios, netoli Švėtės upės kuriamas parkelis, kur atvykę piligrimai galėtų pailsėti, atsigerti arbatos, gal net užkąsti. Jau pastatytas lauko stalas, suoliukai. Vyskupas ne tik pašventino, bet ir išbandė sūpynes.