Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Balandžio 15 d. – pasižymėkite šią datą!

Balandžio 15 d. – pasižymėkite šią datą!

Šaltinis Vatican News, 2023 03 16

 

Balandžio 15 diena šiemet sutampa su Velykų oktavos šeštadieniu ir Dievo gailestingumo sekmadienio – Atvelykio – išvakarėmis. Tą dieną užsienio lietuvių bendruomenėse Romoje ir Čikagoje įvyks dvi reikšmingos iškilmės.

Pasižymėti kalendoriuose balandžio 15 dieną paprašė kazimierietės vienuolės, tarnaujančios JAV. Kazimieriečių kongregacija pakvietė tą dieną dalyvavimu ir dvasinėje vienybėje su seserų bendruomene Čikagoje švęsti kongregacijos steigėjos garbingosios Dievo tarnaitės Marijos Kaupaitės mirties 83 metines. Kartu tai bus proga dar karščiau melstis už iš Ramygalos (Panevėžio vyskupija) kilusios ir užsienio lietuvių migrantų apaštale vadinamos moters paskelbimą palaimintąja.

Mišios už kazimieriečių kongregacijos steigėjos, motinos Marijos Kaupaitės paskelbimą palaimintąja įvyks šeštadienį, balandžio 15 d. 9.30 val., Čikagoje, Šv. Kazimiero centro koplyčioje, buvusiuose motininiuose kazimieriečių namuose.

Po Mišių Šv. Kazimiero centro šventoriuje įvyks paminklo kongregacijos bendrasteigėjui ir kapelionui kun. Antanui Staniukynui atšventinimo ceremonija.

Tą pačią dieną Romoje, šeštadienį, balandžio 15 d., įvyks mons. Rolando Makricko, Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos Nepaprastojo komisaro konsekravimo iškilmė. Rolandą Makricką vyskupu konsekruos kardinolas P. Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Apeigos balandžio 15 d. Popiežikojoje bazilikoje prasidės 15 val.

Vasario 11 d. popiežius Pranciškus R. Makricką paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

51 m. mons. R. Makrickas kilęs iš Biržų (Panevėžio vyskupija), 1996 m. įšventintas kunigu ir 2006 m. pradėjo darbą Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, nuo 2021 m. yra Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos Nepaprastasis komisaras. R. Makricko konsekravimo iškilmės bus transliuojamos per Šventojo Sosto medijų portalą. (SAK / Vatican News)