Aktualijos: Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas

Pradinis/Dievo Tarnai/Kun. Alfonsas Lipniūnas/Aktualijos: Dievo tarnas kunigas Alfonsas Lipniūnas

 

Prisimenant Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno mirties 75 -ųjų metinių dieną kviečiame pasiklausyti kunigo beatifikacijos bylos postulatoriaus kunigo Vitalijaus Kodžio ir jo bendraminčių pasakojimo.

Kovo 28 d. kun. Alfonso Lipniūno 75 – osios mirties metinės. Ta proga Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius kun. Vitalijus Kodis svečiavosi Marijos radijuje.

Maloniai kviečiame pasiklausyti laidos įrašo paspaudus nuorodą Marijos radijas.

 

Nuotraukos Panevėžio vyskupijos:

Štuthofo koncentracijos stovykla.
Štuthofo koncentracijos stovykla. Kun. Vitalijus Kodis prie įėjimo į koncentracijos stovyklą.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla. Dujos.
Štuthofo koncentracijos stovykla.

Štuthofo koncentracijos stovykla.

Pucko kapinės. Pirma kun. A. Lipniūno palaidojimo vieta. Nuotraukoje: kun. V. Kodis, E. Grot ir R. Ordo.
Pucko kapinės. Bendras Štuthofo kalinių kapas.

Pucko šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia.

Pucko šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia. Pagrindinis įėjimas į bažnyčią.
Pucko šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia.

Puckas. Namas, kuriame kun. Alfonsas Lipniūnas trumpai gyveno.

Pucko ligoninė, kurioje 1945 m. kovo 28 d. mirė kun. Alfonsas Lipniūnas