Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje

Šv. Teresėlės relikvijos Lietuvoje

Šaltinis Bernardinai.lt, 2007 06 27

„Aš norėčiau apkeliauti visą žemę, skelbti Tavo vardą… skelbti Evangeliją visuose penkiuose pasaulio žemynuose, ligi pačių tolimiausių salų… Norėčiau būti misioniere ne kelerius metus, norėčiau būti ja ligi amžių pabaigos…“.

Viešpats išpildė Teresės troškimą. Jauna, kukli, niekada už vienuolyno sienų neišėjusi karmelitė po mirties nesiliauja iš dangaus liejus savo žadėtąjį rožių lietų – užtarimo malones žmonėms. Negana to, po mirties išties kaip misionierė keliauja po pasaulį. Esame pratę kaip piligrimai keliauti į šventąsias vietas, lankyti šventųjų relikvijas. O Teresėlė pati leidosi į piligrimystę. 1994 m. Prancūzijoje prasidėjusi jos piligrimystė tęsiasi iki šiol.

2007 m. gegužės 18–liepos 1 d. šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos pasiekė ir Lietuvą. Lietuvoje šv. Teresėlės relikvijų kelionė tęsis iki liepos 1 d. Per 45 savo viešnagės Lietuvoje dienas šventosios relikvijos lankys visas vyskupijas, keliaus po miestų katedras, vienuolynus, dvasingumo centrus, kalėjimus, ligonines, primindamos visiems jos skelbtą vienintelę būtinybę: „Mylėti Viešpatį ir stengtis, kad Jis būtų mylimas“.

Bernardinai.lt pristato režisierės Agnės Marcinkevičiūtės video reportažą apie Šv. Teresėlės relikvijų viešnagę keliose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose – Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.