Lietuvos vaikų šventumo garsas

APIE BEATIFIKACIJOS BYLAS

Asmenų sąrašas

Iks Menu
No data found
Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus

Apie šventuosius, palaimintuosius ir sudėtingus bažnytinius procesus

Šaltinis XXI amžius, 2017 01 17   „Bažnyčioje į šventumą pašaukti visi krikštytieji, ne tik kunigai ar vienuoliai!“ Šiais žodžiais Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato) užbaigė ataskaitinį

2017-01-20
Apie Barboros Žagarietės beatifikacijos bylą

Apie Barboros Žagarietės beatifikacijos bylą

Autorius kun. Marius Dyglys Šaltinis Vatikano radijas, 2015 10 10   Vatikano radijo studijoje kun. Marius Dyglys, Žagarės klebonas. O jei Žagarė, tai ir Barbora Žagarietė – būsima, tikimės, palaimintoji. Kokioje stadijoje

2015-10-10
Ar kaltas lietuvių santūrumas?

Ar kaltas lietuvių santūrumas?

Autorius Kun. Marius Talutis Šaltinis punskas.pl, 2015 04 17   Sigitas Birgelis: Kodėl tiek mažai mūsų tautiečių Katalikų Bažnyčia yra iškėlusi į altorių garbę? Ar kaltas tik lietuvių santūrumas? Gal neįvertiname tų

2015-04-17
Ar galima tikėtis, kad Pal. Jurgis Matulaitis bus kanonizuotas – paskelbtas šventuoju?

Ar galima tikėtis, kad Pal. Jurgis Matulaitis bus kanonizuotas – paskelbtas šventuoju?

Autorius Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys Šaltinis bernardinai.lt, 2015 01 26 Šis tekstas buvo skelbtas prieš keletą metų, minint pal. Jurgio Matulaičio mirties 80-metį. Artėjant palaimintojo liturginei šventei, kiek

2015-01-26
Pradėtas pirmojo VU rektoriaus beatifikacijos procesas

Pradėtas pirmojo VU rektoriaus beatifikacijos procesas

Šaltinis Vilniaus universitetas, 2014 12 30   Pietų Lenkijos jėzuitų provincijos tėvas provincijolas Jakubas Kolaczas oficialiai paskelbė informaciją apie pradėtą jėzuitų teologo, pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus Petro Skargos beatifikacijos procesą ir

2014-12-30
Lietuviai turi tiek pat palaimintųjų, kiek ir čigonai

Lietuviai turi tiek pat palaimintųjų, kiek ir čigonai

Autorius Arnoldas Aleksandravičius Šaltinis Ūkininko patarėjas, Nr. 48 (2700), 2011 04 23   Pirmiau reikėjo sutaisyti Bažnyčios pamatus „Viena iš priežasčių, kodėl neturime naujų palaimintųjų ir aukščiausio krikščionių dvasinio lygmens asmenų (šventųjų)

2011-04-23
Pradėtas Barboros Žagarietė beatifikacijos bylos procesas

Pradėtas Barboros Žagarietė beatifikacijos bylos procesas

Autorius Kun. Kazimieras Ambrasas SJ Šaltinis XXI amžius, Nr.75 (1376), 2005 10 07       2005 m. rugsėjo 24 dieną Šiaulių Katedroje iškilmingu Eucharistijos šventimu buvo oficialiai pradėtas Dievo tarnaitės Barboros

2005-09-24
Nepigiai atsieina kankinio vainikas

Nepigiai atsieina kankinio vainikas

Autorius Kun. Vaclovas Aliulis MIC Šaltinis Bažnyčios žinios, 1999 06 30, Nr. 12     Šventasis Tėvas Jonas Paulius II šių metų birželio 13 d. Varšuvoje paskelbė palaimintaisiais du vienuolijų steigėjus ir

1999-06-30
Dėl palaimintosios Jadvygos kanonizacijos

Dėl palaimintosios Jadvygos kanonizacijos

Autorius Kun. Paulius Rabikauskas SJ Šaltinis Bažnyčios žinios, 1996 12 30   Lenkijos vyskupai deda pastangas kanonizuoti pal. Jadvygą Jogailienę. Kviečiami ir Lietuvos vyskupai įsitraukti į tą akciją ne vien savo pritarimu,

1996-12-30