Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

Šaltinis Marijos radijas, laida „Ganytojo žodis”, 2023 01 28

 

Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas. Kalbina kunigas Saulius Bužauskas. Iš lenkų kalbos verčia Kastantas Lukėnas.

Ganytojo žodis