Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo tarnas C. Costantini – tiltų tarp Vatikano ir Kinijos statytojas
Katalikai meldžiasi Šešane prie Kinijos Dievo Motinos Marijos bazilikos

Dievo tarnas C. Costantini – tiltų tarp Vatikano ir Kinijos statytojas

Šaltinis Vatican News, 2024 06 15

 

Kardinolas Celso Costantini, sumanusis XX a. pradžios Vatikano Kinijos politikos kūrėjas ir vykdytojas, buvo Bažnyčios gerovei pasiaukojęs dvasininkas, rūpinęsis ne tik Bažnyčios Kinijoje, bet visos Visuotinės Bažnyčios atgimimu. Kardinolo gyvenimo šventumo tyrėjai rado įrodymų, kad Bažnyčios Kinijoje susirinkimo, įvykusio prieš šimtmetį, sumanytojas ir vykdytojas buvo tarp Bažnyčios lyderių, dar prieš Antrąjį pasaulinį karą paprašiusių popiežiaus sušaukti visuotinį Bažnyčios susirinkimą.

Kardinolas P. Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, birželio 20 d. Popiežiškajame Urbono universitete pristatys veikalą apie buvusį apaštališkąjį delegatą Kinijoje kardinolą C. Costantini (1876–1958): „Kardinolas C. Costantini ir Kinija: tiltų tarp Rytų ir Vakarų statytojas“. Ypatingą dėmesį Dievo tarno C. Costantini beatifikacijos bylos postulatūros nario istorijos klausimais Bruno Fabio Pighino veikalui liudija pristatyme dalyvausiantys žinomi Romos kurijos ir kitų bažnytinių institucijų Romoje vadovai, įskaitant arkivyskupą Fortunatą Nwachukwu, Evangelizacijos dikasterijos sekretorių, ir vysk. Juaną Ignacio Arrietą, Teisinių tekstų dikasterijos sekretorių.

Veikalas išleistas minint Šanchajuje švęsto Bažnyčios Kinijoje susirinkimo Concilium sinense, kurį sumanė ir kuriam vadovavo Dievo tarnas C. Costantini, šimtąsias metines. Vienas iš akivaizdžiausių pirmųjų susirinkimo rezultatų buvo apaštališkojo delegato popiežiui pristatyti šeši vyskupystės verti kinai dvasininkai, kuriuos Romoje konsekravo popiežius Pijus XI.

C. Costantini daug darbavosi dėl krikščionybės įkultūrinimo Kinijoje bei Šventojo Sosto ir Kinijos valdžios bendravimo, atvedusio iki diplomatinių santykių užmezgimo. C. Costantini įsteigė pirmąją Kinijoje vienuoliją – Viešpaties mokinių kongregaciją – ir skatino steigti Fu Jeno katalikų universitetą.

Iš šiaurės Italijos Pordenonės provincijos kilęs C. Costantini po vienuolikos tarnystės (1922–1933) Kinijoje metų sugrįžo į Italiją, kur netrukus buvo paskirtas už tautų evangelizavimą atsakingos Šventojo Sosto kongregacijos Propaganda Fide sekretoriumi, apaštališkosios kanceliarijos regentu, Popiežiškojo Urbono universiteto rektoriumi ir kardinolu.

Naujame veikale apie Dievo tarną taip pat pristatomas jo parengtas ir 1939 m. popiežiui Pijui XII įteiktas dosjė: „Susirinkimas. Apie poreikį sušaukti Visuotinį susirinkimą“. (SAK / Vatican News)