Lietuvos vaikų šventumo garsas

APIE BEATIFIKACIJOS BYLAS

Asmenų sąrašas

Iks Menu
No data found
Po penkerių metų pertraukos kunigas grįžta rinkti liudijimų apie Barboros Žagarietės stebuklus

Po penkerių metų pertraukos kunigas grįžta rinkti liudijimų apie Barboros Žagarietės stebuklus

Autorius Lina Rudnickienė Šaltinis Sidabrė, Nr. 86 (10 224), 2023 11 07   Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šių metų  spalio 20 dieną pasirašytu dekretu į postulatoriaus pareigas Dievo tarnaitės Barboros

2023-11-07
Visų Šventųjų dieną tikintieji meldėsi prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos, Kurtuvėnams dovanotos Krokuvoj

Visų Šventųjų dieną tikintieji meldėsi prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos, Kurtuvėnams dovanotos Krokuvoj

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Etaplius.LT, 2023 11 03   Minint Visų Šventųjų dieną Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šv. Mišių metu Jėzaus Kristaus altoriuje viešam pagerbimui buvo iškelta į Kurtuvėnus iš Krokuvos

2023-11-03
Už žydų gelbėjimą gyvybėmis sumokėjusi šeima – palaimintieji

Už žydų gelbėjimą gyvybėmis sumokėjusi šeima – palaimintieji

Šaltinis Vatican News, 2023 09 10   Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro sekmadienio rytą Pietryčių Lenkijos Markovos miestelyje paskelbė palaimintaisiais devynių asmenų šeimą – Juozapą ir Viktoriją Ulmas bei

2023-09-10
„Polonia semper fidelis“ – ypatinga ištikimybės misija

„Polonia semper fidelis“ – ypatinga ištikimybės misija

Autorius Arkivysk. Stanisław Gądecki Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 10   Arkivyskupas Stanisławas Gądeckis yra Poznanės metropolitas, Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 10 d. Lenkijoje vyksta žydus gelbėjusios Ulmų šeimos beatifikacija. Padėjome ir

2023-09-10
Vyrą, žmoną ir septynis mažus vaikus sušaudė tiesiog už žmogišką gerumą

Vyrą, žmoną ir septynis mažus vaikus sušaudė tiesiog už žmogišką gerumą

Autorius Janas Rokita Šaltinis lrytas.lt, 2023 09 08   Vokietijos okupuotoje Lenkijoje įstatymas reikalavo kiekvieną žydą atiduoti  į vokiečių valdžios rankas. Pažeisti šį įstatymą reiškė mirties bausmę  visai šeimai.  2023 m.

2023-09-08
Paroda „Mirtis už žmogiškumą. Ulmų šeima“ Vilniuje

Paroda „Mirtis už žmogiškumą. Ulmų šeima“ Vilniuje

Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 05   1944 m. kovo 24 d. vokiečių nužudytų už žydų slėpimą Wiktorios ir Józefo Ulmų bei jų septynių vaikų beatifikacijos proga Lenkijos Respublikos ambasada ir Lenkijos

2023-09-05
Rugsėjo 10 d. Lenkijoje vyks žydus gelbėjusios šeimos beatifikacija

Rugsėjo 10 d. Lenkijoje vyks žydus gelbėjusios šeimos beatifikacija

Šaltinis Vatican News, 2023 08 14     Po mėnesio, rugsėjo 10 d., pietryčių Lenkijos Markovos miestelyje vyks beatifikacijos iškilmė, per kurią bus paskelbti palaimintaisiais Józefas ir Wiktoria Ulmos bei septyni

2023-08-14
Kard. Sigito Tamkevičiaus SJ homilija: „Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas“

Kard. Sigito Tamkevičiaus SJ homilija: „Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas“

Šaltinis Kauno arkivyskupijos informacija, 2023 06 28   Birželio 28 d. iškilmingai užbaigtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos Kauno arkivyskupijoje procesas, pradėtas švenčiant Didįjį krikščionybės jubiliejų 2000 metais. Šia proga Kauno arkikatedroje

2023-06-28
Marijos radijas. Laida „Aktualijos” apie Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylą

Marijos radijas. Laida „Aktualijos” apie Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylą

Šaltinis Marijos radijas, laida „Aktualijos”, 2023 06 28     Dievo Tarnaitės Adelės Dirsytės byla. Laidoje svečiuojasi beatifikacijos bylos postulatorius kun. Andrius Končius, bylos vicepostulatorius kun. Nerijus Pipiras, teisingumo saugotojas mons. teolog. dr.

2023-06-28
Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį

Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį

Šaltinis LRT.lt, 2023 03 26   Lietuva gali turėti dar vieną palaimintąjį ir šventąjį: Romoje jau pažengęs kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos procesas.  Jis tarpukario Lietuvoje garsėjo pamokslais, stojo ginti žydų, už

2023-03-26
Vilniuje vyko konferencija-minėjimas kunigui A. Lipniūnui atminti

Vilniuje vyko konferencija-minėjimas kunigui A. Lipniūnui atminti

Šaltinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 03 25   2023 m. kovo 17 d., Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko konferencija-minėjimas

2023-03-25
Šv. J. Bosko draugijos kunigas ir penkios moterys pripažinti Bažnyčios garbingaisiais

Šv. J. Bosko draugijos kunigas ir penkios moterys pripažinti Bažnyčios garbingaisiais

Vatican News, 2023 03 23   Garbingaisiais pripažintų Dievo tarnų ir tarnaičių vardus paskelbė Šventųjų skelbimo dikasterija po popiežiaus audiencijos ketvirtadienį, kovo 23 d., jos prefektui kard. M. Semeraro. Garbingųjų

2023-03-23
Kunigas Alfonsas Lipniūnas: beatifikacijos byla

Kunigas Alfonsas Lipniūnas: beatifikacijos byla

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS, 2023 03 18, kun. Vitalijus Kodis    Pranešimas skaitytas konferencijoje - minėjime „Kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje (1943–1945m.)“

2023-03-18
Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas kunigu Zdzisław Józef Kijas

Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas kunigu Zdzisław Józef Kijas

Šaltinis Marijos radijas, laida „Ganytojo žodis” 2023 02 04   Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi,

2023-02-04
Dėl palaimintosios Jadvygos kanonizacijos

Dėl palaimintosios Jadvygos kanonizacijos

Autorius Kun. Paulius Rabikauskas SJ Šaltinis Bažnyčios žinios, 1996 12 30, Nr. 24,   Lenkijos vyskupai deda pastangas kanonizuoti pal. Jadvygą Jogailienę. Kviečiami ir Lietuvos vyskupai įsitraukti į tą akciją ne vien

2023-01-30
Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

Marijos radijas. Laida „Ganytojo žodis”. Pokalbis su profesoriumi, kunigu Zdzisław Józef Kijas

Šaltinis Marijos radijas, laida „Ganytojo žodis”, 2023 01 28   Pokalbis su Šventojo Sosto Šventųjų Kongregacijos darbuotoju atsakingu už šventųjų bylas iš Vidurio ir Rytų Europos, teologijos ir filosofijos mokslų daktaru, profesoriumi,

2023-01-28
Artėjant sausio 27 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – minėjimui, su džiaugsmu dalinamės žinia

Artėjant sausio 27 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui – minėjimui, su džiaugsmu dalinamės žinia

Autorius Pal. Jurgio Matulaičio draugija Šaltinis pjmd.lt, 2023 01 14   Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu

2023-01-14
Kanonizacijos – Beatifikacijos Vadovas

Kanonizacijos – Beatifikacijos Vadovas

Autorius Romualdo Rodrigo, O. A. R. Šaltinis  leidykla „Lucilijus” Šiauliai, 2022  

2022-11-18
Šiaulių vyskupijoje – naujos beatifikacijos bylos

Šiaulių vyskupijoje – naujos beatifikacijos bylos

Vatican News, 2022 03 31   Neseniai išleistas naujas „Katalikų žinynas 2022“, kaip kasmet, skelbia informaciją apie Bažnyčios Lietuvoje struktūras ir darbuotojus: vyskupijas, vienuolijas, parapijas ir organizacijas, ganytojų, sielovadininkų ir

2022-03-31
Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos pradžia

Šaltinis Šiaulių Šv. Jurgio parapija, 2021 11 27   Gimė 1896 m. spalio 10 d. Kunigu įšventintas 1925 m. birželio 14 d. Klebonavo Kurtuvėnuose. 1934 m. atkeltas į Šiaulius. Dirbo Šiaulių

2021-11-27